European Schoolnet jubiluje

Zuzana Meszárosová, 4. januára 2018 11:26

European Schoolnet oslavuje 20 rokov svojej aktívnej práce a svojimi aktivitami sa podieľa na kvalitatívnej transformácii európskeho vzdelávania a školstva.

Foto:TASRLevice 4. januára (SkolskyServis.sk) - European Schoolnet je sieť 34 európskych ministerstiev vzdelávania so sídlom v Bruseli. Ako nezisková organizácia sa snaží priniesť inovácie do výučby a vzdelávania kľúčových zainteresovaných strán: ministerstiev školstva, škôl, učiteľov, výskumných pracovníkov a priemyselných partnerov. Jej úlohou je podporovať zainteresované strany v oblasti vzdelávania v Európe pri transformácii vzdelávacích procesov pre digitalizovanú spoločnosť 21. storočia. Robia to tým, že identifikujú a testujú inovatívne vzdelávacie postupy, zdieľajú ich a podporujú ich začlenenie týchto moderných vyučovacích a učebných postupov v súlade s normami 21. storočia pre inkluzívne vzdelávanie.

European Schoolnet oslavuje 20 rokov transformačného vzdelávania spolu so všetkými členmi a zúčastnenými stranami v celej Európe aj mimo nej. Slovensko je jednou z nich. I slovenské školy, učitelia a žiaci majú možnosť pracovať v mnohých projektoch tejto organizácie, akými sú napríklad eTwinning, inGenious, Scientix. Mnohí zo slovenských učiteľov rozvíjajú svoj osobný odborný rast práve prostredníctvom tejto organizácie v mnohých formách moderného vzdelávania - formou webinárov, online vzdelávania - MOOC, či pracovných stretnutí a workshopov vo Future Classroom Lab v Bruseli, či v iných európskych krajinách.

I vďaka Euroepan Schoolnet sa európske školstvo a vzdelávanie transformuje. Ako povedal Výkonný riaditeľ European Schoolnet, Marc Durando: "Tešíme sa na rast našej siete a na pokračovanie v zlepšovaní budúcnosti vzdelávania prostredníctvom podpory inovácií spolu so všetkými našimi cennými členmi, partnermi a zúčastnenými stranami. I naďalej budeme podporovať rozvoj digitálnych občanov, prispievaním k profesionálnemu rozvoju učiteľov prostredníctvom nášho laboratória - Future Classroom Lab a European Schoolnet Academy a rozširovaním inovácií prostredníctvom pilotných projektov."

Téma TASR