eTwinning spája školy Európy

N K, 23. októbra 2018 9:27

Medzinárodné partnerstvo škôl eTwinning je bezplatný program zameraný na vytváranie partnerstiev medzi európskymi školami.

Bratislava 23. októbra (SkolskyServis.sk) - Medzinárodné partnerstvo škôl eTwinning ponúka bezpečnú platformu pre pedagogických pracovníkov a ich žiakov, na ktorej môžu rozvíjať svoju tvorivosť ale aj znalosti a zručnosti. eTwinning predstavuje komunitu viac ako 600 tisíc učiteľov, ktorí navzájom komunikujú, nadväzujú kontakty a vytvárajú projekty.
V dňoch 11. – 13. októbra sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný workshop „eTwinning na odborných školách“, ktorého sa zúčastnilo šesť desiatok účastníkov z dvanástich európskych krajín. Foto: Zuzana Meszárosová

Vďaka zapojeniu sa do programu eTwinning sa škola zviditeľní v rámci Slovenska a Európy. Učitelia, ktorí sú zapojení do projektov v rámci eTwinningu, sa zdokonalia v používaní moderných metód a dozvedia sa o najnovších aplikáciách, ktoré môžu potom využívať na svojich hodinách. Zapojením sa do medzinárodného projektu si žiaci zlepšia svoje jazykové zručnosti, získajú väčšiu istotu pri komunikácii v cudzom jazyku. Taktiež nadviažu medzinárodné partnerstvá a priateľstvá, ktoré im môžu ostať na celý život. Zapojením sa do medzinárodného projektu žiaci preukážu svoje praktické zručnosti, zdokonalia sa v práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Tieto projekty taktiež zvyšujú motiváciu žiakov učiť sa a chodiť do školy, pretože sú pre nich príjemným spestrením bežného vyučovacieho procesu. Najlepšie projekty medzinárodného partnerstva škôl eTwinning môžu získať národné alebo medzinárodné ocenenie. Projekty eTwinning sú často dobrým východiskom pre projekty v rámci programu Erasmus+, ktoré umožnia žiakom nielen sa zdokonaliť v komunikačných a informačných schopnostiach, ale aj vycestovať do partnerskej krajiny.

Program eTwinning pravidelne organizuje aj vzdelávania, školenia a semináre s medzinárodnou účasťou. Niektoré z nich sú vedené on-line formou (webináre, live eventy), iné prezenčnou formou. A práve takýto seminár sa konal 11. – 13. októbra 2018 v Bratislave. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 58 učiteľov z 12 európskych krajín – Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Dánsko, Belgicko, Švédsko, Fínsko, Moldavsko, Veľká Británia, Poľsko, Portugalsko a Cyprus. Tento seminár bol zameraný na stredné odborné školy. Zúčastnení učitelia sa dozvedeli o nových programoch a on-line nástrojoch, ktoré môžu využiť či už pri tvorbe projektu alebo počas svojich vyučovacích hodín na zvýšenie motivácie žiakov, rýchle získanie spätnej väzby či testovanie. Počas tohto semináru vzniklo množstvo partnerstiev a plánov pre budúcu spoluprácu.

Téma TASR