eTwinning podporuje inklúziu vo vzdelávaní

Zuzana Meszárosová, 17. apríla 2017 7:31

eTwinning ponúka učiteľom svoju platformu, aby mohli spolupracovať, vymieňať si názory, realizovať projekty formou účasti na aktivitách zameraných i na problematiku inklúzie.

Levice 17. apríla (SkolskySevis.sk) - Program eTwinning venuje rok 2017 téme začlenenia – inklúzie, t.j. podpore vzdelávania znevýhodnených detí a mladých ľudí s cieľom povzbudiť učiteľov a školy k práci s touto témou. eTwinning veľmi úspešne ponúka učiteľom svoju platformu, aby mohli spolupracovať, vymieňať si názory v rámci rôznych skupín, realizovať projekty, investovať do svojho osobného rozvoja formou účasti na aktivitách zameraných i na problematiku inklúzie.
Na základe výzvy Európskej komisie na posilnenie spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave do roku 2020 s cieľom podporiť sociálnu inklúziu program eTwinning zdôrazňuje tému inklúzie vo všetkých svojich činnostiach v priebehu roku 2017. Ide o škálu činností počnúc worskhopmi a konferenciami až po komunikačné kampane, publikácie a propagované články na portáli. Prirodzene je to aj téma Jarnej kampane eTwinning, ktorej cieľom je splniť nižšie uvedené ciele:

• Inšpirovať učiteľov (realizátorov programu eTwinning) k tomu, aby zorganizovali a realizovali školskú činnosť týkajúcu sa inklúzie
• Dať hlas školám zapojeným do realizácie aktivít zameraných na inklúziu a ukázať, že zapadajú do učebných osnov

Do tejto kampane eTwinning online hrou sa môžu zapojiť všetci realizátori programu eTwinning a vyhrať ceny! Jedná sa o „online pátranie“, hra zameraná na „investigatívne hľadanie pokladu“. Cieľom hry je prekaziť diabolské plány pána Z vyriešením rébusov/hádaniek a získať späť prizmu inklúzie. Je určená pre žiakov v každom veku, pre začiatočníkov alebo skúsených realizátorov programu eTwinning. Zapojte sa do „online pátrania“ - http://www.etwinningquest.net/ .

Prajeme vám veľa šťastia!

Téma TASR