Escape room na Jilemáku

Katarína Ľahká, 20. júna 2018 8:00

Myslíte si, že povinné čítanie na strednej škole je nuda? Že slovo povinný sa nedá spojiť so zábavou, adrenalínom, tímovou spoluprácou a logickým myslením? Tak potom sa mýlite!

Trenčín 20. júna (SkolskyServis.sk) - Myslíte si, že povinné čítanie na strednej škole je nuda? Že slovo povinný sa nedá spojiť so zábavou, adrenalínom , tímovou spoluprácou a logickým myslením? Tak potom sa mýlite! Na Strednej škole obchodu a služieb v Trenčíne sme otestovali našu prvú „únikovú hru“ s tému Kto chytá v žite.
Školská knižnica sa na jednu vyučovaciu hodinu zmenila na sanatórium, tabuľa na okno s výhľadom na New York, z jednoduchých lavičiek sme prichystali posteľ pre Holdena Caulfielda, banky, skúmavky a mini lekárske laboratórium nám zapožičali z učebne chémie, v miestnosti bol cítiť jemný mužský parfum, akoby si Holden len niekam odskočil, aby svoju nemocničnú izbu prenechal na 40 minút študentom...

Escape room na Jilemáku Foto: SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne


Proti sebe stáli dve skupiny žiakov zo 4. HB hotelovej akadémie a na súboj ich vyzval sám Holden Caulfield. Hráči si prečítali jeho odkaz – ako inak trochu ironický, trochu provokatívny , plný typických holdenovských slangových zvratov a hra kto z koho sa mohla začať.

Miestnosťou znela barová hudba zo začiatku 50. rokov, na veľkej tabuli sa odpočítavali sekundy a žiaci lúštili Holdenove výzvy, hádanky a rébusy. Vyriešenie jednej úlohy im ponúklo ďalšiu. A iba pozorné a správne čítanie nielen knihy, ale aj odkazov zabezpečovalo bezproblémový priebeh hry. Keďže únikové hry zažívajú na celom svete veľký ohlas a pre svoj tvorivý a logický potenciál sú mimoriadne obľúbené, sú aj spoplatnené.

Poplatkom v našej školskej knižnici boli fotografie účastníkov zachytávajúce čítanie tejto knihy. Odmena však stála za to. Obe skupiny unikli nástrahám Holdena Caulfielda, pripomenuli si, čo všetko v knihe čítali, mohli sa dotknúť všetkých veľkých holdenovských symbolov, a tak otvárali jednu zamknutú skrinku za druhou. Po vyriešení posledného rébusu a odhalení číselného kódu sa žiaci prepracovali nielen ku kľúču od miestnosti, ale aj k veľkému prekvapeniu. Chceli by ste vedieť, čo to bolo? Neprezradíme. Od septembra hráme znova...

Téma TASR