E-twinning seminár - Malta

Marcela Harmanová, 3. mája 2018 13:47

Projekt je formou ako hodinu urobiť zaujímavejšou. Za každým projektom je skrytá obrovská práca učiteľa, ktorá si často vyžaduje aj ďalšie vzdelávanie samotného pedagóga.

Michalovce 3. mája (SkolskyServis.sk) - Tvorba európskych projektov je dosť náročná aktivita, ktorá v prvom rade závisí od pripravenosti pedagóga. Príprava projektu vyžaduje isté znalosti a zručnosti, ale pohltí aj veľa voľného času učiteľa, ktorý sa rozhodne takýto projekt vytvoriť. Potrebné informácie sú síce dostupné na webe, ale ich nadobudnutie vyžaduje veľa času, preto oveľa praktickejšou formou nadobudnutia poznatkov dôležitých pre tvorbu projektu, je absolvovanie takto zameraného seminára.

Účastníci seminára Foto: Marcela Harmanová


Národné agentúry pre elektronickú spoluprácu škôl v jednotlivých členských krajinách každoročne pripravujú niekoľko seminárov s rôznym zameraním, niektoré z nich majú učiteľom objasniť tvorbu e-twinningových projektov, ďalšie pomôcť hľadať projektových partnerov, iné zas rozvíjať IKT nástroje, ktoré sa v projektoch využívajú. Prevažná väčšina seminárov je s medzinárodnou účasťou, preto komunikačným jazykom zvykne byť angličtina. To precvičí aj znalosti a zručnosti učiteľa v tejto oblasti.

V uplynulých dňoch, 19.-21. apríla, sa pod názvom „Celebrating Cultural Diversity Through Digital Literacy in eTwinning“ (voľný preklad: Oslavovanie kultúrnej rôznorodosti prostredníctvom digitálnej gramotnosti v etwinningu) v meste St. Julian’s na Malte v hoteli Cavallieri Art Hotel konal e-twinningový seminár zameraný na prípravu projektov a vytvorenie potenciálnych projektových partnerstiev. Súčasťou tohto semináru boli aj štyri slovenské školy prostredníctvom svojich zástupcov, vybratých Národnou agentúrou pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá funguje pri Žilinskej univerzite v Žiline. Strednú odbornú školu technickú z Michaloviec reprezentovala Mgr. Marcela Harmanová, Gymnázium Andreja Vrábla z Levíc reprezentovala PaedDr. Viviana Bieliková, Strednú odbornú školu stavebnú Emila Belluša z Trenčína reprezentovala Mgr. Senka Maceková, všetky vyučujúce anglického jazyka, a Súkromnú Spojenú školu EDUCO z Námestova reprezentovala vyučujúca odborných predmetov Ing. Anna Chorvátová.

Popri slovenských pedagógoch sa seminára zúčastnili aj zástupcovia z Čiech, Poľska, Gruzínska, Turecka, Portugalska, a samozrejme Malty. Celkovo sa zišlo asi 40 pedagógov, ktorí účasťou na seminári prejavili rovnaký záujem, aký bol aj cieľom celého semináru. Seminár bol zameraný na nájdenie si partnerských škôl, hľadanie spoločných tém ako základu pre vytvorenie projektu.

Príchod na Maltu sa konal v poludňajších hodinách (19.4.2018) po časovo náročnej ceste ponad celú Európu. Už o pár hodín nás čakalo prvé pracovné popoludnie, ktoré odštartovala prednáška,. Tá zároveň bola zamyslením sa na tému migrantov a prácu s nimi v školskom prostredí. Potom už nasledovali aktivity zamerané na zoznamovanie sa účastníkov, ktoré navodili voľnejšiu atmosféru a zároveň ukončili prvý deň seminára. Po vynikajúcej večeri si už každá z účastníčok mohla oddýchnuť vo svojej izbe a pripraviť sa na ďalší pracovný deň.

V nasledujúci deň prácu odštartovala prednáška o EPALE, elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe. Tá umožňuje publikovať články a blogy z rôznych oblastí vo všetkých jazykoch Európskej únie, vymieňanie informácií, ale aj vyhľadávanie projektových partnerov z oblasti školského a vedeckého prostredia, a aj rôznych organizácií. Taktiež je možné zapájať sa prostredníctvom stránky do diskusií na rôzne témy a zúčastniť sa webinárov.

Po krátkej prestávke už nasledovali dva paralelne prebiehajúce workshopy. Témou jedného z nich bola ekoškola, na druhom boli predstavené nástroje pre vytváranie projektových aktivít, konkrétne Toontastic a Beekast. Skončením workshopov sa druhý deň chýlil ku koncu. Nasledovala ešte spoločná prednáška – predstavenie e-twinningovej internetovej platformy, jej fungovania a využitia, a postup pri registrácii projektov, ako aj predstavenie ďalších e-twinningových nástrojov dostupných na ich internetovej stránke, vrátane tutoriálov k ich používaniu. Pracovný deň sa končil aktívnym hľadaním projektových partnerov a diskusiami o budúcich projektoch.

V príjemnej vrave pokračovali všetci zúčastnení aj počas sprievodného programu semináru, návštevy vo Fort St. Elmo – národného vojnového múza, v ktorom sme v priebehu cca polhodinky prešli dejinami tejto malej ostrovnej krajiny. Odtiaľ sme sa presunuli do nádherného mesta Mdina – tzv. tichého mesta, neďaleko ktorého sme v príjemnej atmosfére aj povečerali.
Posledný deň, teda dopoludnie seminára bolo už „iba“ o diskusii tykajúcej sa projektov. V závere semináru každá skupina partnerov, ktorí našli spoločnú tému pre projekt, predstavila svoj projekt, prípadne aspoň jeho základné línie. Vzhľadom k tomu, že školský rok sa v mnohých európskych krajinách chýli ku koncu, väčšina týchto projektov bude realizovaná až v nasledujúcom školskom roku 2018/2019. Dovtedy je treba všetko do detailov dohodnúť a napokon požiadať Národnú agentúru o registráciu projektu (aj keď niektorí účastníci to stihli urobiť už počas semináru). Veríme, že projekty budú úspešné, zaujmú aj žiakov, umožnia im nadviazať spoluprácu a komunikáciu s rovesníkmi z iných európskych krajín a precvičenie a rozvoj rôznych zručností.
Záverom je nutné podotknúť, že seminár dopadol úspešne a splnil svoj účel. Dozvedeli sme sa veľa nového a všetko budeme chcieť v projektoch zúročiť. Držte nám prsty, nech sú tie naše projekty úspešné a prínosné, hlavne pre žiakov.

Ďakujeme vedeniam vyššie menovaných škôl a NSS - Národnej službe pre elektronickú spoluprácu škôl za možnosť zúčastniť sa semináru.

za slovenských účastníkov semináru
Mgr. Marcela Harmanová

Téma TASR