Dve dvere? Dve olympijské hry? Tri nohavice?

Mária Škultétyová, 17. apríla 2019 7:55

V televíznej upútavke som počula, že boli na dvoch olympijských hrách. Je to správne?

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 17. apríla (SkolskyServis.sk) - Podstatné mená dvere, nohavice, ústa, hodiny (na stene) majú iba tvar množného čísla, ktorým pomenúvame jeden i viac predmetov: jedny nohavice, dvoje, troje nohavice/nohavíc. Sú to pomnožné podstatné mená. Patrí k nim aj združené pomenovanie olympijské hry - ani ono nemá tvar jednotného čísla, ako napríklad loptová hra, olympiáda: jedna loptová hra, dve loptové hry, jedna olympiáda, dve olympiády.

Pri pomnožných podstatných menách na vyjadrenie počtu používame skupinové číslovky: jedny, dvoje, troje, štvoro, pätoro, preto vyjadrenia boli na dvoch olympijských hrách, na balkón vedú dve dvere, kúpil som si tri nohavice sú nesprávne.

Pri číslovke jedny je počítaný predmet v základnom tvare (N): jedny šaty, jedny olympijské hry, jedny dvere; pri číslovkách dvoje, troje môže byť v základnom tvare i v genitíve: dvoje, troje šaty/šiat; dvoje, troje olympijské hry/olympijských hier; dvoje, troje dvere/dvier/dverí. Od číslovky štvoro vyššie má počítaný predmet iba tvar genitívu: štvoro, pätoro šiat, olympijských hier, dvier/dverí.

Číslovku jedny skloňujeme takto: N jedny olympijské hry, G jedných olympijských hier, D jedným olympijským hrám, A jedny olympijské hry, L (o)jedných olympijských hrách, I jednými olympijskými hrami.
Číslovky dvoje, troje, štvoro sú podľa Príručky slovenského pravopisu pre školy a prax nesklonné. Skloňujeme počítaný predmet, ktorý stojí pri nich: N dvoje olympijské hry/olympijských hier, G dvoje olympijských hier, D dvoje olympijským hrám, A dvoje olympijské hry/ olympijských hier, L (o)dvoje olympijských hrách, I dvoje olympijskými hrami; N troje nohavice/nohavíc, G troje nohavíc, D troje nohaviciam, A troje nohavice/nohavíc, L (o)troje nohaviciach, I troje nohavicami.

Podľa Slovníka slovenského jazyka je dvoje nesklonná číslovka rozčleňovacia, vyjadruje počet 2 (jednotlivcov i druhov); v spojení s pomnožnými podst. menami má význam číslovky základnej (v tomto prípade sa skloňuje: dvoje, -jich). Jazyková poradňa hovorí: Skupinové číslovky sú nesklonné. V spojení s pomnožnými podstatnými menami sa číslovky dvoje, troje niekedy skloňujú. To znamená, že slovné spojenie dvoje dvere/dvier/dverí možno skloňovať: s dvojimi dverami – alebo ho možno nechať v tvare– s dvoje dverami. Podľa týchto vyjadrení teda správne povieme, že boli na dvoje/ dvojich olympijských hrách.

Číslovku jedni v spojení s podstatnými menami mužského rodu životnými, píšeme s –i: (tí) jedni žiaci, (tí) jedni učitelia. V tomto prípade sme ňou neoznačili jeden počítaný predmet, ale isté množstvo, určitú skupinu; jedni skloňujeme rovnako ako jedny, iba v akuzatíve máme jedných žiakov, jedných ľudí.

POZOR! Tvary dvojo, trojo, štvore, pätore sú nesprávne.


Téma TASR