Dunajskostredskí kaderníci a barberi bodovali na INTERBEAUTY

PaedDr. Ladislav Vízkeleti, PhD., 12. októbra 2018 14:52

Na súťažiach v rámci medzinárodného veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY Bratislava získal ceny Péter Varga.

Dunajská Streda 12. októbra (SkolskyServis.sk) - Medzinárodný veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY v bratislavskej Inchebe, kde popri moderných kozmetických, kaderníckych potrieb, mohla široká verejnosť pozorovať aj nové vylepšené technologické postupy v rámci vlasovej a pleťovej kozmetiky, sa konal 5 a 6. októbra.

Dunajskostredskí kaderníci a barberi na INTERBEAUTY Foto: PaedDr. Ladislav Vízkeleti, PhD.


Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským z Dunajskej Stredy sa aktívne zapojili do súťaží Zlaté nožnice a Barber battler. Vo svojej kategórii Péter Varga, žiak študijného odboru vlasová kozmetika, získal 2. miesto a na súťaži Barber battler 3. miesto.

Škola má popri cestovnom ruchu a gastronómie zameranie na kaderníctvo, vlasovú kozmetiku a vizážistiku.

Priestorové a materiálno-technologické vybavenie školy – v rámci dielne – vytvára vylepšené, moderné podmienky odborného výcviku a odbornej praxe. Každý školský rok sú žiaci aktívne zapojení do súťaže kaderníctva a vlasovej kozmetiky, ako aj do súťaže pánskej kozmetiky – barber.PaedDr. Ladislav Vízkeleti, PhD. zástupca riaditeľa školy

Téma TASR