Týždeň dobrovoľníctva sa v OA Prievidza stáva dobrou tradíciou

Jana Hraňová, 13. júna 2018 14:40

Podujatie Mladí pre Prievidzu - Týždeň dobrovoľníctva.

Prievidza 14. júna (SkolskyServis.sk) - V dňoch 4. až 9. júla 2018 sa v meste Prievidza uskutočnilo podujatie Mladí pre Prievidzu - Týždeň dobrovoľníctva s výzvou: Poď do toho s nami. Aj naša ŽŠR pri OA PRIEVIDZA sa opäť, tak ako po minulé roky, rozhodla zapojiť sa a pomôcť tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

V utorok 5. júna sme sa vybrali do Centra seniorov na Bojnickej ceste v Prievidzi. Bolo nás dosť, vyše 30. Čakali na nás zarastené chodníčky v útulnej záhradke tohto zariadenia.

Týždeň dobrovoľníctva sa v OA Prievidza stáva dobrou tradíciou Foto: OA Prievidza


Pomocou rôznych pomôcok – dláta, nožov, motyčiek sme vytŕhali burinu vyčnievajúcu spod dlaždíc, či likvidovali hnedý mach, ktorý pridával chodníčkom zbytočné desiatky rokov. K slovu sa dostali aj metly, lopaty a vedrá, ktoré sme zaplnili odpadom. Po necelých dvoch hodinách práce sme zahlásili hotovo. Spokojné dámy z centra nás odmenili sladkými odmenami. A potom už s dobrým pocitom domov!

Vo štvrtok 7. júla sme sa posilnení o šiestich spolužiakov po piatich hodinách vyučovania presunuli do MŠ D. Krmana v Prievidzi. Tu sme sa rozhodli pomôcť ponatierať veselý plot škôlky.

Týždeň dobrovoľníctva sa v OA Prievidza stáva dobrou tradíciou Foto: OA Prievidza


Veľmi sme sa pri tom zabavili. Asi polovica z nás opäť čistila chodníčky, aby deti pri behu nepadali a nerozbíjali si kolienka. A hlavne chlapcov zaujalo čistenie pieskovísk a naťahovanie ochranných sietí. Spoločnými silami sme premenili dvor na nepoznanie.

A kým sme sa mi "zabávali" na dvore MŠ, iná skupina našich žiakov reprezentovala ŽŠR OA Prievidza na Námestí slobody. Aj tým to išlo výborne. Pri našom stánku sa skákalo cez švihadlá a občas bolo treba dať aj názornú ukážku. :)

Týždeň dobrovoľníctva sa v OA Prievidza stáva dobrou tradíciou Foto: OA Prievidza


Verím, že budúci rok sa určite s radosťou znova zapojíme.
Sofia Kmeťová, II.A

Jana Hraňová (OA Prievidza)

Vyučujúca všeobecnovzdelávacích predmetov, výchovný poradca školy, koordinátor zbierok, niektorých projektov a pod.

Téma TASR