Diplom a voľné vstupenky na výstavu potešili...

PaedDr.Helena Rusnáková, 6. júna 2018 11:38

Obchodná akadémia v Šuranoch sa aktívne zapojila do súťaže 100 rokov ČSR v našej škole.

Šurany 6. júna (SKolskyServis.sk) - 100 rokov Československa v našej škole je názov súťažného projektu Slovenského národného múzea v Bratislave a Národního muzea v Prahe, do ktorého sa zapojila aj Obchodná akadémia v Šuranoch.

Foto: Helena Rusnáková


Žiaci školy sa s nadšením a pustili do pátrania po historických predmetoch - mincí, kníh, predmetov bežnej spotreby u svojich starších príbuzných, či známych. Prvotným výsledkom bola výstava organizovaná v priestoroch školy dňa 26. januára.

Keďže predmety pribúdali, rozhodli sa zrealizovať ďalšiu výstavu a ponúknuť jej prehliadku širšej verejnosti. Po vytýčení cieľa nasledovala jeho realizácia. Výstava nesúca názov 100 rokov Československa v našej škole – v našom meste bola slávnostne otvorená v priestoroch synagógy v Šuranoch dňa 18.apríla 2018. Jej organizátorom je Obchodná akadémie v Šuranoch v spolupráci s MsKS v Šuranoch. V súčasnom období plánujú už v poradí tretiu výstavu, na mesiac október 2018.

Dňa 4.júna 2018 v listovej zásielke zo SNM Bratislava čakalo žiakova učiteľov školy milé prekvapenie.
Slovenské národné múzeum a Národní muzeum udelili špeciálnu cenu v súťaži 100 rokov Československa žiakom Obchodnej akadémie v Šuranoch. Škola dostala diplom a voľné vstupenky pre 75 žiakov na výstavu, ktorá je inštalovaná na Bratislavskom hrade.


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR