Detskí folkloristi zožali veľký úspech

PaedDr.Helena Rusnáková, 25. septembra 2017 13:50

Nové Zámky hostili XXIII. Novozámocký festival detských folklórnych súborov s medzinárodnou účasťou

Novozámocký festival detských folklórnych súborov Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 25. septembra (SkolskyServis.sk) - Novozámocké oberačkové slávnosti majú mnohoročnú tradíciu a tešia sa návštevnosti miestnych obyvateľov i ľudí z okolia.

Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Hoci im neprialo počasie, môžeme konštatovať, že sa vydarili.

Slávnostnú atmosféru spestril aj XXIII. Novozámocký festival detských folklórnych súborov s medzinárodnou účasťou, na ktorom vystúpilo 19 detských súborov.

„Tradície, zvyky a obyčaje boli a sú našim kultúrnym bohatstvom. Je našou povinnosťou chrániť si toto dedičstvo a zveľaďovať ho. Potrebujeme ho ako most, ako základ našej nádeje do budúcnosti. Rovnako potrebujeme, najmä kvôli deťom a mládeži, obnovovať pamäť národa, nezabúdať na svoje korene.
Organizátori XXIII. Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov neustále hľadajú inovácie a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu pre spoznávanie rôznych regionálnych kultúr. Sme presvedčení, že práce vo výchove k národným tradíciám ľudia pochopia kultúru svojho spoločenstva a utvrdia sa v nej....“ povedal Mgr.PhDr.Ladislav Dráfi, Dis.art. , riaditeľ festivalu.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR