Desatoro čitateľom

Mária Škultétyová, 23. augusta 2017 7:19

Hoci tieto rady boli voľakedy myslené s plnou vážnosťou, dnes nás skôr pobavia a zasmejeme sa nad nimi a niektoré nám možno aj čosi povedia.Bánovce nad Bebravou 23. augusta (SkolskyServis.sk) - Nedávno som dostala Sobrané Spisy Martina Kukučína. Útla knižka v historickej väzbe má už čosi odžité, je z roku 1925. Skôr než som sa začítala do prvej poviedky, prečítala som si prvý zažltnutý list – návod na zaobchádzanie s knihou: Ako sa otvára kniha? Ako sa drží kniha? Ako sa obracajú listy? Niežeby som to nevedela, ale keď už to tam je, nebudem to preskakovať. Pod každou otázkou sú dva obrázky knihy a rúk a pod nimi text Nie tak – ale tak. Nejaký beťár čitateľ nesúhlasil a pri prvých dvoch otázkach prepísal ceruzkou nie na ale a naopak. A možno to urobil preto, lebo v Desatore čitateľom na druhej strane onoho listu sa nepíše, že do kníh nesmieme čarbať a nesmieme ich trhať, lebo aj dva listy sú natrhnuté. Za tie roky, ani sa nečudujem. Ale pritom žiadne zahnuté ani naslinené rožky, a to už sa čudujem. Na druhom liste je okrúhla pečiatka Miestna ľudová knižnica v Brvništi, okr. Považská Bystrica a ja rozmýšľam, ako sa táto knižka dostala z Brvnišťa až k mojej darkyni do Bánoviec. Raz sa jej na to opýtam.

Ale nie o tom som chcela. Vráťme sa o niekoľko rokov v čase a prečítajme si Desatoro čitateľom tak, ako sa v dvadsiatom piatom písalo. Poďme na to.


Desatoro čitateľom

1. Spomni si zakaždým, keď berieš vypožičanú knihu do ruky, že nie je tvojím majetkom a že ju musíš vrátiť v čas a celkom neporušenú.
2. Vypožičanú knihu zaobaľ doma hneď do papieru. Neber ju do nečistých rúk. Pamätaj, koľko čitateľov bude chcieť ešte za tebou čítať tú istú knihu, čistú a neporušenú.
3. Ušpinená kniha budí ošklivosť, prenáša i nákazlivé choroby. Preto neobracaj strany naslinenými prsty, nevkladaj medzi ne tužky, sirky a pod., nezahýbaj rohy strán, ale vlož na miesto, kde si dočítal pásik čistého papieru alebo stužky.
4. Pri čítaní nevyvracaj a nerozlamuj chrbát knihy; keď leží na stole, neopieraj sa o ňu rukami; neodkladaj knihu na miestach vlhkých alebo zaprášených.
5. Nečítaj pri jedle ani v posteli. Pri čítaní nezabudni vše vydýchnuť a dať odpočinúť očiam.
6. Nezáleží na počte kníh, ktoré si prečítal, ale na tom, čo a ako si čítal.
7. Preto čítaj pozorne a oddane, nečítaj len očami, ale čítaj srdcom. Nepreskakuj pri čítaní odstavce alebo i celé strany. Voľ len knihy dobrých spisovateľov.
8. Vypisuj si, čo sa ti pri čítaní najväčšmi páčilo, čo ťa dojalo alebo uchvátilo: krásne opisy, významné vety, zaujímavé výpovede. Poznamenaj si krátky obsah knihy, titul a spisovateľa.
9. Nečítaj mnoho naraz, ale čítaj každý deň – a každý deň niečo dobrého vykonaj.
10. Uč sa z kníh dobru a pravde. V tom je smysel života.


Téma TASR