Deň otvorených dverí v SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Mgr. Jana Pavlišáková, 11. marca 2019 14:12

Slnečné popoludnie 26. februára 2019 v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove patrilo vzdelávaniu, ale aj zábave.

Prešov 11. marca (SkolskyServis.sk) - Naša škola otvorila svoje brány širokej verejnosti už po druhýkrát v tomto školskom roku. Deň otvorených dverí prilákal množstvo návštevníkov. Hmýrilo sa to tu mladými zvedavcami, nádejnými elektrotechnikmi, programátormi alebo manažérmi. Či už k nám zavítali kvôli záujmu či zvedavosti, pevne dúfame, že si každý prišiel na svoje, keďže ponuka bola naozaj pestrá.

Deň otvorených dverí v SPŠ elektrotechnickej v Prešove Foto: SPŠ elektrotechnická v Prešove


Po prvotných informáciách vo vestibule školy sa návštevníci mohli presunúť do vybraných odborných učební a laboratórií, kde im naši pedagógovia spolu so študentmi predstavili celú škálu študijných odborov a zameraní.
Odbor informačné a sieťové technológie, ktorý sa stále teší veľkej obľube, ponúkol návštevníkom rôzne zaujímavé aktivity. „V sekcii počítačové siete mali rodičia i žiaci najviac otázok ohľadom obsahu štúdia, náročnosti a záberu učiva. Zaujímali sa o počítačové siete, ale aj o uplatnenie na trhu práce s týmto študijným odborom. Rozhodovali sa a porovnávali formou diskusie, čo by pre nich bolo najvhodnejšie. Pozitívum bolo, že na DOD prichádzali tiež ôsmaci a siedmaci s rodičmi,“ takto zhodnotila DOD kolegyňa Ing. Anna Dlugošová.

Odbor elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku predviedol návštevníkom rôzne učebné pomôcky – model elektrickej stanice, inteligentný merací systém, plazmovú guľu, veternú elektráreň či osvetlenie schodiska a ovládanie elektromotora. Ako sa nám neskôr podarilo zistiť, návštevníkov najviac zaujala plazmová guľa a elektrický oblúk pri spínaní na odpojovači.

Za elektroenergetikou nezaostávala ani elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku. „V novembrovom termíne prichádza na DOD viac návštevníkov než vo februári, ale vďaka tomu sa teraz vytvoril väčší priestor na rozhovory medzi návštevníkmi a našimi študentmi či pedagógmi. Pre návštevníkov sme mali pripravené rýchlokurzy programovania populárnej vývojovej dosky Arduino, zapájanie elektrických obvodov a programovanie Lego robotov, vďaka čomu sme verejnosti priblížili náplň odborných predmetov. Veľký úspech malo aj robotické rameno Petra Nemerguta, študenta zo IV.C triedy, ktorého ovládanie si mohli návštevníci vyskúšať,“ prezradil kolega Ing. Jozef Macej.

Keďže naša škola ponúka v rámci elektrotechniky aj zameranie na počítačové systémy, zvedavci mohli nahliadnuť aj do tejto oblasti. „Najviac ich lákalo programovanie vývojových kitov CodeBug, výroba LAN kábla a skladanie PC. Začiatočníci si zvolili pri skladaní simuláciu, zručnejší si vyskúšali prácu s reálnym hardvérom. Zopár odvážlivcov sa pustilo aj do konfigurácie zariadenia MikroTik. Za úspešné splnenie úloh čakala návštevníkov sladká odmena. Veríme, že aj takouto hravejšou formou sme podnietili záujem žiakov ZŠ o štúdium na SPŠE a držíme im palce pri prijímacích skúškach,“ v krátkosti zhodnotil kolega Ing. Ján Vavrek.

Návštevníkov tiež zaujal nový školský vzdelávací program IT manažment procesov v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike. Od prezentujúcich pedagógov a študentov sa mohli dozvedieť, ako sa tvoria a upravujú web stránky, ale aj to, ako sa programuje. Okrem iného sa mohli otestovať z ekonomiky, elektrotechniky a výpočtovej techniky či vyskúšať si strojopis v programe ATF. A že ich vedomosti a zručnosti nie sú najhoršie, svedčí aj percentuálna úspešnosť všetkých riešiteľov testu, ktorá sa vyšplhala na 69,6%.

Vzhľadom na to, že sa na našej škole vyučuje aj prax, nechýbal priestor aj na jej prezentáciu. „V rámci praxe návštevníkov najviac zaujali elektronické hry – výrobky našich študentov, ktoré si mohli vyskúšať, čo ich potom motivovalo vyskúšať si aj spájkovanie súčiastok na DPS,“ skonštatoval kolega Ing. František Rusinko.Okrem spomínanej prezentácie jednotlivých odborov, prebiehali v tento deň aj finálové kolá súťaží, ktoré SPŠE realizuje v spolupráci so základnými školami. Súťaže ako Elektronika hrou, ELEKTROmatik, ELEsparks sa tešia veľkej obľube a nebolo tomu inak ani dnes. Svedčí o tom vysoký počet (73) prihlásených tímov do online kôl, z ktorých najúspešnejšie boli pozvané na finálové kolo realizované v priestoroch SPŠE. Prvé tri družstvá v každej súťaži získali okrem diplomov aj hodnotné vecné ceny.

Keďže reakcie na DOD boli len pozitívne, veríme, že toto podujatie splnilo svoj účel a že všetci návštevníci našli odpovede na najčastejšie kladené otázky ohľadom odborov, zamerania, náročnosti štúdia či uplatnenia sa na trhu práce.
Mgr. Jana Pavlišáková

Téma TASR