Deň otvorených dverí v SOŠ Rakovice bol pre návštevníkov zážitkom

Školský servis, 3. novembra 2014 12:23

Škola ponúka študentom nielen kvalitné štúdium, ale aj kvalitnú praktickú prípravu.

Študenti a pedagógovia SOŠ Rakovice sa na tohtoročnom ddni otvorených dverí mali čím pochváliť Foto: SOŠ Rakovice


Rakovice 3. novembra (SkolskyServis.sk) - Stredná odborná škola Rakovice pripravila v dňoch 23. až 25. októbra Deň otvorených dverí. Žiaci, rodičia ale aj všetci priaznivci školy a návštevníci sa mohli na vlastné oči presvedčiť o šikovnosti študentov. Pripravená bola aj prehliadka prác, ktoré vznikli šikovnými rukami žiakov a učiteľov, prezentácia študijných a učebných odborov, prezentácia historickej sýpky: "Záchrana dedičstva našich predkov", ale aj prezentácia histórie kaštieľa a parku v Rakoviciach.Vyučovací proces zabezpečuje v SOŠ Rakovice 17 učiteľov teoretického vyučovania a traja majstri odborného výcviku. Výchovu mimo vyučovania v školskom internáte zabezpečujú tri vychovávateľky . Na teoretickom vyučovaní sú k dispozícií štyri špeciálne učebne informatiky, dve učebne strojopisu, špecializované učebne na marketing, jazykové učebne vybavené audiovizuálnou technikou a inými učebnými pomôckami. V učebniach informatiky je dostupný internet počas celého vyučovacieho procesu.
Odborný výcvik, alebo prax sa v prevažnej miere vykonáva na pracoviskách praktického vyučovania, ktoré sú tvorené dielňami, pokusnými políčkami, skleníkmi, ovocnými sadmi, historickým prírodno-krajinárským parkom. Špecializované vyučovanie sa vykonáva v zmluvných podnikoch.


Ing. Zuzana Bučková, SOŠ Rakovice

Téma TASR