Deň otvorených dverí na OA v Šuranoch sa vydaril

Branislav Jakab, 11. novembra 2017 12:45

Dňa 7. novembra 2017 sa na Obchodnej akadémii v Šuranoch konal Deň otvorených dverí.

Deň otvorených dverí na OA v Šuranoch Foto: Branislav Jakab /archív školy


Šurany 11. novembra (SkolskyServis.sk) - Do priestorov školy zavítali žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ spolu s pedagógmi či rodičmi. Dňa otvorených dverí(DOD) sa zúčastnilo približne 100 žiakov ZŠ v okolí.

V rámci DOD sa žiaci oboznámili s vyučovacím procesom na škole, školskými i mimoškolskými aktivitami, ktoré sa na škole každoročne organizujú, žiačky 4.A triedy si pripravili prezentáciu o Letnej škole ekonómie, ktorej sa zúčastnili, žiačka 2.A triedy prezentovala prezentáciu o exkurzii v Londýne.

Škola aj v školskom roku 2018/2019 otvára dva študijné odbory - obchodná akadémia (4-ročné štúdium pre žiakov 9.ročníka) a bilingválna obchodná akadémia (5-ročné štúdium v anglickom jazyku pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ).

Pri tejto príležitosti bolo na škole vydané mimoriadne číslo slovenského školského časopisu BONUS, v ktorom žiaci našli príhovor riaditeľky školy, šéfredaktorky, zhrnutie aktivít a výsledkov žiakov školy a ďalšie príspevky.

Téma TASR