Deň otvorených dverí a Malinovský Valentín

Monika Ignácová, 8. februára 2018 9:00

10. ročník súťaže vo floristike pre stredné školy spojený s Dňom otvorených dverí v Strednej odbornej škole záhradníckej G. Čejku Malinovo - 15. február 2018

Malinovo 8. februára (SkolskyServis.sk) - SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo organizuje dňa 15. februára 2018 súťaž pre študentov stredných škôl vo floristike Malinovský Valentín s medzinárodnou účasťou a podporou Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov.

Foto: SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo


Podujatie je spojené s Dňom otvorených dverí pre verejnosť a žiakov základných škôl, pedagógov a rodičov (do 18 h). Príďte spoznať našu školu, záhradnícke remeslo a pokochať sa krásou zhotovených súťažných prác.

Foto: SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo


Pripravili sme:

• prezentáciu ponúkaných odborov a zameraní:
- záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba,
- záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo,
• prezentáciu záujmovej činnosti a cvičných firiem,
• výstavu súťažných prác zhotovených dopoludnia počas súťaže (po vyhlásení výsledkov),
• prehliadku priestorov školy, školského internátu a skleníkového hospodárstva,
• všetky informácie o škole.

Foto: SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo


Tešíme sa na stretnutie v našej škole.

Monika Ignácová (Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku Malinovo)

Som riaditeľka najstaršej záhradníckej školy na Slovensku (1923), v ktorej vzdelávame a pripravujeme na povolanie a život dnes tak žiadaných záhradníkov. Záhradník - sadovník je povolanie s perspektívou a s istými pracovnými miestami, pretože zeleň v našom súkromnom i pracovnom svete sa stáva prirodzenou súčasťou a stále rastie. Záhradníci a ochranári prírody sa starajú o to, aby naše životné prostredie opäť našlo svoju rovnováhu. Záhradník – florista je perspektívne povolanie, kvety sú v každej dobe prirodzenou súčasťou nášho života – korunujú oslavy, úspechy, výročia, sviatky, ale i úmrtia.

Téma TASR