Deň otvorených dverí - Gymnázium Metodova

Bronislava Jedličková, 3. decembra 2018 10:15

Pozývame všetkých ôsmakov, deviatakov, piatakov a ich rodičov na Deň otvorených dverí na Gymnáziu, Metodova 2 v Bratislave.

Gymnázium Metodova vzniklo už v roku 1960 a dnes patrí medzi najväčšie stredné školy na Slovensku. Foto: TASR/Michal Svítok


Bratislava 3. decembra (SkolskyServis.sk) -

Milí žiaci a rodičia.

Radi Vás privítame medzi nami, na Gymnáziu, Metodova 2 v Bratislave, 13.12. 2018 v čase 13.00 - 15.00, aby sme Vám predstavili možnosti štúdia na našej škole.
V školskom roku 2019/2020 naša škola ponúka:
5-ročné bilingválne slovensko-francúzske štúdium – na základe medzivládnej dohody s Francúzskom (druhý cudzí jazyk - anglický)
4-ročné všeobecné štúdium (ANJ, NEJ, FRJ, SJA)
8-ročné štúdium (ANJ, FRJ, NEJ)
Počas Dňa otvorených dverí budete mať možnosť prehliadnuť si interiér a exteriér našej školy, navštíviť moderné odborné učebne, zúčastniť sa otvorených hodín, vyskúšať si typy testov na jednotlivé formy štúdia, ako aj možnosť stretnúť sa so žiakmi, učiteľmi, riaditeľstvom školy a zástupcami Francúzskeho inštitútu v Bratislave.

Športoviská Gymnázia Metodova v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok


Bližšie informácie o škole môžete získať na našej stránke:


Tešíme sa na Vašu účasť.
Riaditeľstvo školy


Bronislava Jedličková (Gymnázium, Metodova 2)

zástupkyňa riaditeľky školy pre bilingválnu slovensko-francúzsku sekciu

Téma TASR