Cudzokrajné recepty v praktickej školskej výučbe

Školský servis, 16. novembra 2018 8:00

Svoje skúsenosti zo stolovania na najvyššej úrovni nadobúdajú študenti odborov kuchár a cukrár, ale aj čašník- čašníčka.

Bratislava 16. novembra (SkolskyServis.sk) - Stredná odborná škola Farského č. 9 v bratislavskej Petržalke je od novembra 2013 miestom unikátneho medzinárodného projektu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Jeho základnou myšlienkou je prezentácia rôznych zahraničných kuchýň pre študentov gastronómie v takej forme, aby sa s nimi nielen oboznámili, ale nadobudnuté skúsenosti mohli využiť aj v budúcej praxi. Znamená to, že sa prezentujú jedlá pre danú krajinu typické a pokiaľ možno na prípravu aj jednoduché. A keďže súčasťou projektu je spolupráca so zahraničnými ambasádami, svoje skúsenosti zo stolovania na najvyššej úrovni nadobúdajú nielen študenti odborov kuchár a cukrár, ale aj čašník- čašníčka.

Dňa 22. 11. o 12:00 na SOŠ Farského č.9 v Petržalke, bude prezentácia albánskej kuchyne. Podujatie je s protokolom za účasti Veľvyslancov Albánska, Ruska, Turecka a ďalších. Sľúbená je aj účasť štátneho tajomníka MZV SR Parízka. Súčasťou bude aj krst knihy mapujúcej päť rokov tohto úspešného projektu, ktorého sa doteraz zúčastnilo aktívne 15 ambasád a 30 veľvyslancov.

Deň národnej kuchyne na SOŠ Farského č. 9 za tie roky už teda patril špecialitám:

* Indonézie x 2 (november 2013, október 2016),
* Turecka (marec 2014),
* Gruzínska (apríl 2014),
* Egypta (jún 2014),
* Japonska (september 2014),
* Talianska (február 2015),
* Grécka (marec 2015),
* Izraela (máj 2015),
* Srbska (november 2015),
* Vietnamu (marec 2016),
* Rakúska (máj 2017),
* Bulharska (september 2017),
* Českej republiky (marec 2018),
* Číny (apríl 2018),
a Rumunska (máj 2018).

Celá udalosť je zaznamenaná aj videom a výsledné DVD slúži škole na edukačné účely a príslušnému veľvyslanectvu na propagáciu.

Foto: Gustáv Murín

Servírovanie bulharských a bratislavských špecialít.

Foto: Gustáv Murín

Veľvyslanci Cypru, Grécka a Egypta v kuchyni školy.

Dobré mediálne pokrytie zvyšuje atraktívnosť podujatia pre zahraničné zastupiteľstvá, ktoré tým pádom svoju účasť môžu vykázať v rámci ich obligatórnych povinností. A keďže diplomatický zbor v Bratislave je mimoriadne súdržný, dobrá správa o úspechu konkrétneho Dňa zvyšuje záujem aj ostatných, aby sa projektu zúčastnili.
Ďalšou výhodou projektu je jeho flexibilita. Nevyžaduje pre realizáciu striktne účasť šéfkuchára zo zahraničia, hoci aj to sa v rámci projektu podarilo. Pre Veľvyslancov je jednoduchšie použiť ich osobného kuchára, ale za roky trvania projektu sa do varenia (či skôr supervízie) pustili aj niektorí Veľvyslanci a ich manželky. Uľahčením pre viaceré veľvyslanectvá je to, ak sa na Slovensku nachádza reštaurácia s ich národnou kuchyňou, ktorá z propagačných dôvodov ochotne poskytne svojho šéfkuchára (názorný príklad sa dočítate v kapitole venovanej indonézskej, či vietnamskej kuchyni). Neprekáža ani to, ak nie je k dispozícii národný kuchár, ale majstri a študenti školy varia pod dohľadom Veľvyslanca a jeho manželky.

Foto: Gustáv Murín

Manželka izraelského Veľvyslanca, pani Edna Ben-Zvi, pripravuje v školskej kuchyni tortu.

Dôležitým, ak nie rozhodujúcim faktorom, je finančné krytie konkrétneho Dňa. Škola totiž poskytuje vybavenie kuchyne a asistenciu majstrov i študentov školy, ale suroviny dodáva hosťujúca ambasáda. Výhodou je, že obed s prvkami národnej kuchyne patrí do štandardných nástrojov diplomacie, takže sa dobre vykazuje v rozpočte daného zahraničného zastupiteľstva. Najľahšie je to s nápojmi, ktorých má každá zahraničná misia dostatočnú zásobu. Suroviny na prípravu jedál môže veľvyslanectvo doviezť (najmä v prípade, že podujatie sponzoruje reštaurácia zameraná na ich národnú kuchyňu – na Slovensku je to množstvo čínskych, tureckých a vietnamských reštaurácií, ale napríklad aj indonézska, či srbská), ale väčšina necháva nákup na školu s tým, že prepláca výsledné účty. Výnimkou sú exotické ingrediencie, ktoré si prinášajú šéfkuchári sami. Veľvyslanectvá vedia tieto náklady pokryť aj vďaka sponzorom, ktorí sú tým pádom medzi čestnými hosťami Dňa.

Foto: Gustáv Murín

Vietnamské kuchárky pripravujú svoje špeciality spolu s majstrami a študentmi školy.

Konkrétny Deň národnej kuchyne je príležitosťou aj pre prezentáciu danej krajiny, čo začína už kultúrnym programom. Počas obeda je k dispozícii aj premietanie propagačných filmov na veľkoplošnej obrazovke, národná hudba a rôzne propagačné materiály, ale napríklad aj krátky, stručný materiál opisujúci základné prvky danej národnej kuchyne. Milo prekvapí aj servírovanie kávy v originálnom kávovare, ako v prípade tureckého či vietnamského Dňa.
Úvodný kultúrny program ocenia to najmä veľvyslanectvá, ktoré majú podchytených nadšencov ich folklóru (ako napríklad indonézskeho), alebo vlastných umelcov (napríklad študent hry na akordeón na VŠMU zo Srbska, či česká študentka spevu). Zároveň je tu priestor pre umelecké vystúpenia študentov školy. Publikom totiž nie je len z prostredia školy, ale aj VIP hostia z diplomatického zboru, novinári a zástupcovia rodičov.

Foto: Gustáv Murín

Za slávnostným stolom tentoraz v gréckych farbách.

Základom Dňa je kompletný VIP obed. Za slávnostne vyzdobeným stolom je miesto pre 14-16 hostí. Polovica je pozvaná hosťujúcim Veľvyslancom – sú to obvykle diplomati, významní slovenskí partneri, sponzori a pracovníci ambasády. Hosťami riaditeľa školy sú aj zástupcovia BSK, zástupcovia rodičov, podporovatelia školy, novinári ako aj ko-ordinátor projektu Gustáv Murína. Projek však myslí na všetkých a tak sa to isté menu v počte cca 70 porcií podáva súčasne aj pre učiteľov, majstrov a študentov školy.

Udalosť má svoj protokol s vlajkovými dekoráciami, hymnami a prejavom hosťujúceho veľvyslanca. Je to dobrým zvykom, že pozvaný je aj veľvyslanec, ktorý usporiada ďalší Deň. Napríklad v prípade tureckého Dňa to bol gruzínsky veľvyslanec. Rovnako patrí k dobrým zvykom, že hosťujúci veľvyslanec, či veľvyslankyňa príde za študentmi a majstrami do kuchyne, aby spolu prebrali zvládnutie kulinárskych úloh daného Dňa.

V kuchyni (ktoré sú na SOŠ Farského č.9 v Petržalke hneď dve a majú špičkové vybavenie) musia byť pripravení skúsení kuchári, ktorí nielen dokážu viesť študentov, ale hlavne komunikovať a spolupracovať so šéfkuchármi a kuchárkami zúčastnených ambasád. V tom sa za roky trvania projektu osvedčili na výbornú majstri odborného výcviku Ľuboš Babušek, Zoltán Černák a Žaneta Svobodová. Výzdobu slávnostného stolu i obsluhu zvládli na výbornú študenti v odbore čašník-servírka, ktorých viedli ing. Alena Brandšteterová, Mgr. Helena Grachová, Bc. Janka Drdacká, Bc. Viera Nižňanská a Ing. Danica Šidlíková. Koordináciu s Veľvyslanectvami a prípravu celého dňa do všetkých detailov viedla Ing. Janka Krošláková.

Téma TASR