Čo nové v eTwinningu?

Zuzana Meszárosová, 14. februára 2017 10:50

eTwinning- projekt napomáhajúci učiteľom podieľať sa na modernom vzdelávaní a žiakom ponúka možnosti osobného rozvoja v spolupráci s európskymi partnermi.

Levice 14. februára (SkolskyServis.sk) - eTwinning, komunita škôl v Európe, ktorá naučila už dva milióny žiakov, ako spolupracovať a učiť sa spoločne i napriek tomu, že ich delia hranice, ponúka pre svojich priaznivcov – učiteľov i žiakov atraktívne moderné prostredie na vzájomné učenie sa. I vo februári prichádza so svojimi zaujímavými novinkami.
Foto:


V tomto roku v celej Európe oslávi 30 rokov činnosti program Erasmus+ a pri tejto príležitosti organizuje množstvo akcií na národnej a miestnej úrovni. Tento projekt a jeho súčasť eTwinning napomohli mnohým mladým ľuďom zlepšiť svoj akademický profil tak, že sa prostredníctvom neho naučili nové zručnosti, jazyk a hlavne im tento projekt pomohlo rozšíriť základné myšlienky európskeho občianstva a identity. eTwinning ako súčasť programu Erasmus+ pokračuje v zlepšovaní výmen medzi študentmi, učiteľmi a školami v celej Európe. O nadchádzajúcich akciách sa informujte na webovej stránke venovanej výročiu programu Erasmus+. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_sk

Ak ste v programe eTwinning začiatočník, alebo ste už nejaký čas zaregistrovaný a pokúšate sa zorientovať a máte pocit, že ste „stratený“ a potrebujete pomôcť – je tu skupina Virgilio, ktorá vám pomôže na vašej ceste programom eTwinning. Ku skupine sa môžu učitelia pridať na tomto linku: https://groups.etwinning.net/7821/home

Vo februári sa začala nová séria akreditovaného kontinuálneho vzdelávania „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“ v jednotlivých mestách Slovenska. Učitelia sa môžu prihlásiť na tomto linku: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/41-kontinualne-vzdelavanie-skolske-projekty-a-medzinarodne-partnerstva-cez-internet-8-kreditov

Pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať na diaľku a sami si určovať čas na vzdelávanie ponúkame možnosť zapísať sa do diaľkového kurzu Metodika eTwinningových projektov a vo virtuálnej triede s českými učiteľmi vyskúšať všetky kroky pre realizáciu medzinárodného projekt. Kurz potrvá šesť týždňov, je určený začiatočníkom a sprevádzať vás budú skúsení tútori. Predpokladaný začiatok je 20.2.2017. Registrujte sa tu: http://www.etwinning.sk/index.php/10-seminare-a-skolenia/470-elearningovy-kurz-od-20-2-2017-registracny-formular

Pre učiteľov sú pripravené inšpiračné semináre vo viacerých mestách Slovenska. Budú zamerané na skvalitnenie už založených a prebiehajúcich projektov, dozviete sa o európskych kritériách potrebných pre úspešné získanie certifikátu kvality a ukážky úspešných projektov so zapracovanými kritériami. Naučíte sa niektoré nové nástroje vhodné pre medzinárodnú spoluprácu i na vyučovacie hodiny. Prvé stretnutie plánujeme v Kysuckom Novom meste už 16.2.2017.

eTwinning je vitálny európsky projekt a práca v ňom spolu so žiakmi sa mnohonásobne vráti v podobe nových vedomostí žiakov a skvelej komunikácii tak učiteľov ako i žiakov so svojimi európskymi partnermi.

Téma TASR