Človek v centre pozornosti

PaedDr. Helena Čižmárová, 12. decembra 2017 10:06

Hľadá sa človek, jeden z piatich miliárd. Výška a vonkajší vzhľad nie sú podstatné. Bankové konto a značka auta bezvýznamné... Čaká naňho zaujímavá práca. Požiadavky sú neľudské... Hľadá sa človek...

Foto: PaedDr. Helena ČižmárováKošice 12. decembra (SkolskyServis.sk) - ...a my sme takého 6. decembra 2017 našli. Vonku sa pomaly stmievalo. Jedáleň Gymnázia sv. Košických mučeníkov praskala vo švíkoch. Všetko bolo pripravené. Čakalo sa už iba na hosťa. O chvíľu sa objavil vo dverách. Posledné organizačné pokyny, privítanie pani riaditeľkou RNDr. Adriánou Bariovou. Dozneli aj prvé tóny hudby a náš hosť - Marián Kuffa, známy po celom Slovensku ako kňaz zo Žakoviec, predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý má čas pre Boha i pre ľudí - začal svoje rozprávanie.

O Mariánovi Kuffovi je už roky známe, že sa venuje ľuďom na okraji spoločnosti. Jeho cieľom je oblasť duchovná a svoju realizáciu vidí predovšetkým v pomoci blížnemu. Pôvodne sa neplánoval stať kňazom. Chcel sa oženiť a mať svoju rodinu, dokonca sníval aj o dcére...

Foto: PaedDr. Helena Čižmárová


Jeho životný príbeh je rozmanitý. Skôr, ako sa stal kňazom, študoval na dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prešiel mnoho povolaní a profesií ako horolezec, karatista, poľnohospodársky inžinier, milovník koní a nakoniec rímskokatolícky kňaz na starej fare v Žakovciach, z ktorej sa mu podarilo vybudovať niečo neuveriteľné. Bývalí alkoholici, narkomani, vrahovia a asociáli sa tu starajú o postihnutých. Bývalé prostitútky hospodária v kuchyni a na farme, ktorá tiež patrí ku komunite. Toto miesto priťahuje veriacich aj neveriacich všetkých vekových kategórií, a to nielen zo Slovenska a z Čiech. O jeho prácu, a najmä o výsledky jeho činností, prejavujú záujem aj v Belgicku a vo Švédsku, kde začínajú využívať jeho skúsenosti pri kreovaní podobných zariadení.

Foto: PaedDr. Helena Čižmárová


Zaujímavé rozprávanie pána farára vychádzalo z jeho skúseností, z reálneho života, z príbehov, ktoré sa skutočne stali. Ani sa nám nechcelo veriť, že rozprával takmer tri hodiny. Beseda sa skončila a všetci sme sa rozišli do svojich domovov. Jeho slová nás však priviedli k zamysleniu sa nad vlastným životom, nad svojou prácou, nad svojimi činmi, ako aj nad vlastnými hodnotami a postojmi v svojom živote.

Téma TASR