CIA – pátranie po kultúrnom dedičstve

Mgr. Magdaléna Ochabová, 5. februára 2019 14:34

Cieľom projektu je podporiť vzájomnú komunikáciu žiakov a učiteľov z rôznych európskych krajín.

Culture In Action je dvojročný medzinárodný projekt Erasmus+, do ktorého sú zapojené štyri krajiny – Slovensko, Francúzsko, Holandsko a Cyprus. Prvá medzinárodná výmena sa uskutočnila na pôde Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v dňoch 25. novembra – 1. decembra. Foto: HA Mikovíniho


Bratislava 5. februára (SkolskyServis.sk) - Culture In Action je dvojročný medzinárodný projekt Erasmus+, do ktorého sú zapojené štyri krajiny – Slovensko, Francúzsko, Holandsko a Cyprus. Prvá medzinárodná výmena sa uskutočnila na pôde našej školy v dňoch 25. novembra – 1. decembra.

Cieľom projektu je podporiť vzájomnú komunikáciu žiakov a učiteľov z rôznych európskych krajín a pochopiť podstatu a silu kultúrnej rozmanitosti. Hlavným výstupom celého projektu je tzv. úniková hra, ktorú študenti spoločnými silami vytvoria. Počas dvoch rokov budú spolupracovať nielen počas medzinárodných výmen, ale aj prostredníctvom platformy eTwinning.

Naši študenti pod vedením pani profesorky Kornélie Lohyňovej pripravili pestrý program a postarali sa nielen o to, aby boli naplnené ciele súvisiace s projektom, ale aj o príjemnú a priateľskú atmosféru.

Pred samotným pátraním po kultúrnom dedičstve študenti spoznávali život na našej Mikovínke, predstavili vlastné študijné prostredie, venovali sa aktivitám zameraným na ,,lámanie ľadov“, odhalili koncept únikovej hry, vytvárali viacjazyčný slovník, pracovali na článkoch do novín. Aby bola podporená vzájomná komunikácia, všetky aktivity prebiehali v medzinárodných tímoch.Po stopách kultúry a histórie sa vydali nielen študenti, ale aj učitelia. Zaujímavú interaktívnu prehliadku Bratislavy pripravili naši študenti. Nesmel chýbať ani výstup na Devín a neďaleký hrad Červený Kameň. Veľký úspech mala návšteva Slovenskej ľudovej majoliky spojená s workshopom, kde si každý mohol namaľovať svoj vlastný hrnček. Ľudové tradície mohli na vlastnej koži hostia skúsiť vďaka tanečnému vystúpeniu a hre na fujare. Pri tejto príležitosti nesmeli chýbať typické slovenské jedlá. Vyvrcholením celého týždňa bola návšteva vianočných trhov.

Úvodná medzinárodná výmena je za nami. Bola plná inšpirácie, pozitívnej energie a skvelých zážitkov. Už teraz sa tešíme na nové výzvy a stretnutia!

Mgr. Magdaléna Ochabová

Téma TASR