Cez tristo? Alebo viac než tristo? Cez to všetko? Či napriek tomu?

Mária Škultétyová, 8. marca 2019 6:45

Predložku cez niekedy používame nesprávne.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 8. marca (SkolskyServis.sk) - Často počúvame vyjadrenia typu: škola má cez tristo žiakov, na besedu prišlo cez päťdesiat ľudí. Podobne sa vyjadril aj autor novinového titulku, keď napísal: Putinova tlačovka prilákala na sociálnych sieťach cez miliardu divákov. Všetky tieto vyjadrenia sú nespisovné, predložka cez je v nich použitá nevhodne.

Správne povieme: viac ako tristo, vyše než tristo žiakov, viac než päťdesiat, vyše ako päťdesiat ľudí, viac než miliardu, vyše ako miliardu divákov.

Predložka cez je nesprávne použitá aj v spojení cez to všetko vo význame napriek tomu, jednako, aj tak: Sľúbil, že príde, cez to všetko neprišiel.

Správne povieme: Sľúbil, že príde, (aj)napriek tomu/aj tak/(a)jednako neprišiel.

Aj predpona cez- v slovách cezčasy, cezčasové (hodiny) je použitá nesprávne. Spisovné sú výrazy nadčasy, nadčasové hodiny. Predponu cez majú slová cezhraničný, cezpoľný.

A aký význam má predložka cez?

Slovník slovenského jazyka hovorí, že cez (cezo len v spojení cezo mňa; cezeň v muž. rode neživ. a v stred. rode) je predložka so 4. pádom a vyjadruje:

1. prenikanie niečím, z jednej strany na druhú, vnútrom niečoho, krížom: dívať sa cez oblok (cezeň), počuť cez stenu, prerezať cez poly, krv presakuje cez šaty, voda presakuje cez múr, hovoriť cez nos;

2. prechod z jednej strany na druhú po povrchu alebo ponad: ísť cez ulicu, most cez rieku, skok cez prekážky, lámať cez koleno, prehodiť cez plece, prehnúť cez poly, predávať cez ulicu (mimo predajne);

3. pomedzi: prekĺznuť cez prsty, veľa kníh mu prešlo cez ruky;

4. prostredníctvo, sprostredkovanie: podať žiadosť cez podateľňu, objednať tovar cez internet;

5. trvanie deja v istom čase, počas, za : cez hodinu, cez prázdniny, cez deň, cez vojnu, cez celý život.

Predložku cez používame aj v spojeniach: dívať sa na niekoho cez plece (povýšenecky); pohádzať jedno cez druhé (neporiadne); trepať piate cez deviate (rozprávať nezmysly); spraviť škrt, čiaru cez rozpočet (prekaziť plány); prejsť niekomu cez rozum (oklamať, prekabátiť ho); ísť aj cez mŕtvoly (bezohľadne prekonávať prekážky); len cez moju mŕtvolu (proti mojej vôli); prerásť niekomu cez hlavu (nedať sa viesť, vymknúť sa spod vplyvu); hovoriť s niekým cez zuby (neochotne); usmievať sa cez slzy(plakať a smiať sa zároveň), kričať jeden cez druhého (prekrikovať sa).Téma TASR