Česi? Alebo Češi?

Mária Škultétyová, 5. novembra 2018 6:58

S mäkčeňom? Bez mäkčeňa?

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 5. novembra (SkolskyServis.sk) - V posledných dňoch sme častejšie počúvali, že my Slováci a naši bratia Česi máme k sebe aj po rozdelení spoločného štátu veľmi blízko. A nie je to len jazyková blízkosť. No možno práve ona, možno naša spoločná história spôsobuje, že niekedy používame české slová bez toho, že by sme to vedeli. Napríklad slovo Češi. Počula som ho v slovenských prejavoch viackrát, naposledy v dnešnej televíznej debate.

V slovenskom jazyku sa v podstatných menách mužského rodu zakončených na -ch v nominatíve množného čísla spoluhláska -ch mení na -s-: Čech – Česi, valach – valasi, beloch – belosi, černoch – černosi. Kým naši západní susedia si hovoria Češi, na Slovensku ich voláme Česi.

Za pozornosť stoja aj prídavné mená český, valaský/valašský, belošský, černošský.

Téma TASR