Burza stredných škôl v Námestove

Mgr. Mária Gavenčiaková, 2. októbra 2017 10:12

20. septembra sa Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka zúčastnila Burzy stredných škôl v Námestove.

Krásno nad Kysucou 2. októbra (SkolskyServis.sk) - Bola určená pre žiakov 9. tried a ich rodičov, ktorí stoja pred rozhodnutím, aký odbor štúdia zvoliť, aby po jeho ukončení mali možnosť sebarealizácie. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl.

Burza v Námestove Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Žiaci priamo na výstave predvádzali svoje zručnosti v práci s drevom, s textilom a rozborom vody. Maliari ukázali dekoračné techniky, ktoré sú v súčasnosti veľmi moderné a čalúnničky predviedli čalúnenia. Tesári predvádzali ukážky výroby tradičných drevených šindľov. Žiaci študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve predvádzali ukážky výroby prostredníctvom CNC stroja. Vyrábali prívesky s motívom znamenia zverokruhu. Najskôr si nakreslili výrobok v programe TurboCAD a následne vytvorili dráhy nástroja G – kód v postprocesore Aspire. Cez riadiacu jednotku ovládali CNC frézu. Žiaci študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby vyrezávali prostredníctvom elektrickej lupienkovej píly upomienkové predmety. Študenti technológie ochrany a tvorby životného prostredia praktickými ukážkami predviedli stupeň znečistenia vody.

O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože škola ponúka pre žiakov naučiť sa zručnosti v drevárstve, stavebníctve a ochrane životného prostredia. Podujatie pomôže ľahšie sa zorientovať v informáciách budúcich povolaní mladej generácie. Správne rozhodnutie = šťastná budúcnosť.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

Téma TASR