Burza informácií pre voľbu povolania v Martine

Mgr. Mária Gavenčiaková, 9. decembra 2018 7:54

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila Burzy informácií pre voľbu povolania v Martine, ktorá sa konala v dňoch 27. – 28. novembra 2018.

Krásno nad Kysucou 9. decembra (SkolskyServis.sk) - Podujatie bolo určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, záujemcom o nadstavbové štúdium na SŠ, rodičom, pedagógom, uchádzačom o zamestnanie a širokej verejnosti.
ˇ
Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


Návštevníci mali možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania a oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom vyhradeného priestoru, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Žiaci odborov drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve a operátor drevárskej a nábytkárskej produkcia vyrábali kľúčenky prostredníctvo CNC stroja. Študenti technológie ochrany a tvorby životného prostredia praktickými ukážkami predviedli stupeň znečistenia vody. Žiaci odboru tesár priamo na výstave predvádzali svoje zručnosti pri výrobe dreveného šindľa. Maliari ukázali dekoračné techniky, ktoré sú v súčasnosti veľmi moderné a čalúnničky predviedli rôzne druhy čalúnenia.

Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl. Môžeme povedať, že naša škola ponúka žiakom široké spektrum odborov so špecifickým zameraním a tak sa snažíme napĺňať staré známe príslovie Remeslo má zlaté dno. Podujatie pomôže ľahšie sa zorientovať v informáciách budúcich povolaní a zamestnaní mladej generácie.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková


Téma TASR