Burza informácií pre voľbu povolania v Martine

Mgr. Mária Gavenčiaková, 22. decembra 2017 13:16

Návštevníci mali možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania a oboznámiť sa so školou.

Krásno nad Kysucou 22. decembra (SkolskyServis.sk) - Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka sa zúčastnila Burzy informácií pre voľbu povolania v Martine, ktorá sa konala dňa 21. – 22. novembra 2017. Podujatie bolo určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, záujemcom o nadstavbové štúdium na SŠ, rodičom, pedagógom, uchádzačom o zamestnanie a širokej verejnosti.
Burza informácií pre voľbu povolania v Martine Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Návštevníci mali možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania a oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom vyhradeného priestoru, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Žiaci odborov drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve a operátor drevárskej a nábytkárskej produkcia vyrábali kľúčenky prostredníctvo CNC stroja. Študenti technológie ochrany a tvorby životného prostredia praktickými ukážkami predviedli stupeň znečistenia vody. Žiaci odboru tesár priamo na výstave predvádzali svoje zručnosti pri výrobe dreveného šindľa. Maliari ukázali dekoračné techniky, ktoré sú v súčasnosti veľmi moderné a čalúnničky predviedli čalúnenia.
Burza informácií pre voľbu povolania v Martine Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl. Môžeme povedať, že škola ponúka žiakom široké spektrum odborov so špecifickým zameraním. Podujatie pomôže ľahšie sa zorientovať v informáciách budúcich povolaní a zamestnaní mladej generácie. A tak sa snažíme napĺňať staré známe príslovie Remeslo má zlaté dno.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková


Téma TASR