Budúcnosť školstva

Ivona Adamcova, 5. januára 2017 11:53

Zase si dostala 5 z ekonomiky? Prečo si sa neučila? Ako sa chceš teraz dostať na vysokú školu ? Ak sa nebudeš učiť, nenájdeš si dobrú robotu...

Foto: skolskyservis.skPrievidza 5. januára (SkolskyServis.sk) - Každý jeden z nás už v živote počul aspoň jednu takúto "múdru" vetu.
Je to naozaj pravda ? Naozaj nám bifľovanie celých učebníc zabezpečí dobrú robotu? Sú naozaj tie známky v živote dôležité?

Známky/vedomosti?

Je to veľa otázok na ktoré neviem 100%tne odpovedať, ale viem jedno, život nie je o známkach ale o vedomostiach.

Som študentkou na obchodnej akadémií. Okrem toho, že naša škola je zameraná z ekonomického hľadiska, má tam veľa predmetov, ktoré nám nikdy do života nič nedajú alebo lepšie povedané, nemajú s ekonomickým zameraním nič spoločné. Často aj ja počúvam o tom, prečo som dostala zlú známku. Niekedy je ťažko rodičom vysvetliť, že na našej škole nemáme len ten jediný predmet, ale aj ostatné, ktoré sú nepotrebné a zaťažujú náš "školácky život." Sama si kladiem otázku prečo to tak vôbec je. Prečo nemáme viac praktických činností, ktoré sú nám potrebné do života viacej ako plné knihy učív. " Ak sa nebudeš učiť, nenájdeš si dobrú robotu." Túto "slávnu vetu" by som upravila na "ak sa aj budeš učiť, nenájdeš si dobrú robotu." Veď ako mám byť pripravená do budúceho zamestnania z knihy plných učív ?

Škola nie je len budova v ktorej si odsedím 7 hodín a idem domov. Škola je miesto ktoré ma pripraví do budúceho zamestnania, miesto, kde získavam vedomostí k budúcemu životu. Nielen ja mám povinnosti voči škole ale aj samotná škola. Nemyslím povinnosti typu dobrých ohodnotených známkach. Myslím, že základnou povinnosťou školy je, vytvoriť miesto kde budem, ako aj ostatní žiaci, rada chodiť. Veď každý jeden z nás si predsa kladie otázku: "Zajtra zase škola?" Prečo to tak vlastne je?

V súčasnosti všetci berú školu ako povinnosť. Z každej strany je na nás vyvíjajúci tlak. "Nauč sa toto, zajtra píšeme z tohto, maturita..." Školám chýba určitý druh slobody. Nemyslím slobodu typu dlhším prázdnin, ale slobodu v učení. Mať možnosť porozumenia ťažkých učív vlastnou logikou a nie ťažkých poučiek. Mať možnosť preukázania vedomostí viac prakticky ako bifľovaním. Mať možnosť robiť rôzne aktivity, ktoré na školách často chýbajú. Aktivity, ktoré nás do budúceho zamestnania naozaj pripravia. Zo školy sa stal stereotyp. Nikdy však nie je neskoro "obohatiť náš školácky život" tak, aby sa: "Zajtra zas škola?" zmenilo na "Zajtra konečne škola."

Často počúvam v správach otázku: "Je potrebná internetová gramotnosť či digitálne príslušenstvo?" Samozrejme že áno! Veď predsa žijeme v 21. storočí. Tak ako sa mení doba, musí sa meniť školstvo, prípadne sa musí prispôsobiť dnešnej dobe. Možno toto je jeden základný problém. Často sa stáva to, že školám chýba PC vybavenie alebo rýchlosť samotného internetu. Aj keď sa škola začne snažiť vyučovať prakticky, má na to minimálne prostriedky. Veď predsa, dnes sa už na učebnice spoliehať nedá. Mám ich doma 18 a z toho využívam dve. Poznámky si väčšinou píšem do zošita, čo zaberá veľa času, prípadne doma si niečo nájdem na internete. Nebolo by jednoduchšie mať v škole pri sebe malý tablet do ktorého by som si písala poznámky a zároveň hľadala niečo na internete? Takto by sa hodina stala určite efektívnejšia a hodina by nebola stereotypná. Samotná práca na internete už patrí k nevyhnutnému súčasťou života. Myslím, že povinnosťou školy je rozvíjať znalosti ohľadom Internetu či samotných digitálnych zariadení. Technológie sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu na každej škole. Či už ide o prípravu učiteľa na vzdelávací proces, alebo ich aplikáciu do edukačného procesu.

Učiteľ nie je pre mňa len osoba, ktorá stojí 45 minút pred tabulou a vysvetľuje učivo. Pre mňa učiteľ znamená prvý krok do budúcna. Veď predsa, kto ma naučil čítať, písať a počítať? Toto je síce téma základnej školy ale moc od vyučovania na strednej škole sa nelíši. Samozrejme líšia sa predmety, rozsah vedomostí ale nie spôsobom vyučovania. Keď si porovnám základnú a strednú školu, vyučovanie prebieha tradične. Prídem do školy, sedím v lavici, počúvam výklad učiva a idem domov. Toto sa opakuje v podstate celý školský život. Ja ako študent by som preferovala mimo tradičnú školu.

tradičná škola:
• zameriava sa na učivo
• zameriava sa na známky
• učiteľ niečo žiada
• poznámky v zošite
• stereotyp

mimo tradičná škola:
• zameriava sa na žiaka a jeho praktické znalosti
• zameriava sa na vedomostí
• učiteľ niečo dáva
• poznámky rozšírene netradičným spôsobom (aktivity)
• motivácia

Žiak by mal sám ovládať svoje poznanie na základe vlastných skúseností, čo je riešenie pre dosiahnutie vzdelanostnej úrovne a nájdenie si dobrej práce.
Technológie sú pomocným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa.

Moja predstava o triede a vyučovaní

• študent si povie čo sa chce učiť - čo ho baví, škola mu dá k tomu vybrať si učiteľov ktorí to dokážu učiť, tým pádom sa študent nemusí zaťažovať zbytočnými predmetmi
• mať na výber predmety
• počet žiakov v triede 20
• mať PC vybavenie/tablet - nemíňať zbytočne peniaza na papiere, učebnice, zošity, kriedy...
• študent by mal mať podporu od učiteľa
• spolu s učiteľom hľadať problémy
• hodiny by mali trvať 35 min
• vyučovanie by začalo o 08:00 hod.
• praktické činnosti musia byť bežnou súčasťou života študenta
• viacej diskutovať o preberanom učive
• pozornosť na každého jedného študenta
• raz do mesiaca príchod psychológa...

Keby ďalej pokračujem, bolo by tých bodov oveľa viacej. Určite by si do tých bodov zahrnula aj samotný výzor školy ako je napr. zmena starých okien na plastové, cez teplé dni klimatizáciu, zväčšiť telocvičňu prípadne ju vynoviť nejakým bazénom, namiesto tvrdých stoličiek mať pohodlné gauče a podobne. Bolo by to určite skvelé, takto by sa škola stala miestom kde by som ja, ako aj moji spolužiaci, rada chodila. Ale mne ako študentovi ide už skôr o vedomosti a samotnú prípravu do budúceho zamestnania. Nemyslím si že nejaký bazén či pohodlné gauče mi zabezpečia dobrú robotu.

Škola, miesto kde by som rada chodila, by mala byť vybavená prostriedkami tak, aby som po skončení štúdia mohla hneď nastúpiť do roboty. Takéto miesto by sa mala 100% -tne zameriavať na odbor aký študujem. Takéto miesto by mi muselo poskytnúť všetky vedomostí ktoré od nej očakávam.


Ivona Adamcová
Obchodná akadémia Prievidza
F. Madvu 2
3. ročník

Téma TASR