Budúci ekonómovia sú zruční aj v cudzích jazykoch

TASR, 15. marca 2017 9:14

Príkladom toho sú aj žiaci OA Šurany.

Foto: Helena RusnákováŠurany 15. marca (SkolskyServis.sk) - Mladý prekladateľ je súťaž, ktorú organizuje pre študentov SŠ a gymnázií Nitrianskeho kraja Katedra translatológie UKF v Nitre.

Žiaci školy sa menovanej súťaže z objektívnych príčin v Nitre nezúčastnili, preto učiteľky anglického jazyka zorganizovali školské kolo prekladateľskej súťaže. Počas vianočných sviatkov mali žiaci dostatok času na preklad textu, ktorý mali čo najlepšie a podľa možnosti najumeleckejšie preložiť do slovenského jazyka.

Najväčší záujem o preklad textu z anglického do slovenského jazyka prejavili žiaci I.A triedy bilingválnej formy štúdia: P. Sopka, N. Sarkany, Z. Naštická, L. Koberecová, L. Hajnalová, A. Gergely, T. Burietová. " Nakoľko sa žiaci s podobným druhom súťaže ešte nestretli, môžeme konštatovať, že svoje preklady zvládli veľmi dobre. Pani riaditeľka školy odovzdala menovaným diplomy a sladkú odmenu." povedala pre TASR učiteľka anglického jazyka Mgr. Erika Juríková.

PaedDr.H.Rusnáková

Téma TASR