Budem sa sústrediť? Alebo sústredím sa?

Mária Škultétyová, 22. októbra 2018 6:50

Tvar budúceho času závisí od slovesného vidu. Inak ho tvoríme od dokonavých a inak od nedokonavých slovies.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASRBánovce nad Bebravou 22. októbra (SkolskyServis.sk) - „Až mi uši krúti, keď z médií začujem budem sa sústrediť! A nehovoria to len jednoduchí ľudia, ale aj redaktori a ľudia verejne známi. Ako by nebolo jednoduchšie povedať: sústredím sa, chcem sa sústrediť, budem sa musieť sústrediť. A nikto s tým nič nerobí,“ napísal mi pán, ktorému na čistote jazyka záleží.

Jeho slová som zobrala ako výzvu a podnet k dnešnému jazykovému okienku. Lebo ani mne nešlo do uší, keď som v televízii počula, že „ Na Slovensku sa zatiaľ budeme sústrediť na to, aby nám rušne nehoreli.“

Najskôr si povedzme, že slovesný vid môže byť dokonavý a nedokonavý. Dokonavý vyjadruje, že dej sa skončil, nedokonavý, že dej trvá. Budúcim časom vyjadrujeme, že dej sa bude konať. Budúci čas dokonavých slovies má tvar prítomníka: zaspievať – zaspievam. Od nedokonavých slovies ho tvoríme ako zložený slovesný tvar so slovesom byť: spievať - budem spievať.

Sústrediť sa je plnovýznamové sloveso dokonavé, preto má budúci čas tvar prítomníka: sústredím sa.


Sloveso sústreďovať sa vyjadruje opakovanosť deja. Keďže opakovacie slovesá sú nedokonavé, budúci čas má zložený tvar – sloveso byť + neurčitok plnovýznamového slovesa: budem sa sústreďovať. Vyjadrenie budem sa sústrediť je nesprávne, ak však k nemu pridáme modálne (vôľové) sloveso, potom je namieste povedať: budem sa musieť sústrediť, budem sa chcieť sústrediť, budem sa môcť sústrediť.

A ešte jedna poznámka.


V istom rozhovore som počula vyjadrenie začala som sa sústrediť. Fázové slovesá začať, začínať, (z)ostať), (z)ostávať, (ne)prestať, (ne)prestávať spájame iba s nedokonavými slovesami – k určitému tvaru fázového slovesa pripojíme neurčitok plnovýznamového: začala som sa sústreďovať, ostala som sedieť, prestala som písať... Keďže sústrediť sa je dokonavé sloveso, vyjadrenie začala som sa sústrediť je nesprávne.


Téma TASR