Britský veľvyslanec a Princ Edward ocenili gymnazistov GMRŠ

Mgr. Alexandra Malovcová, 14. novembra 2017 9:33

Jednou z podmienok DofE je i absolvovanie dobrodružnej expedície, ktorej sa zapojení študenti zúčastnili v mesiaci jún.

Foto: GMRŠNové Mesto nad Váhom 14. novembra (SkolskyServis.sk) - V minulom školskom roku sa naša škola ako jedna z prvých na Slovensku zapojila do komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu(skrátene DofE). Ide o celosvetovo rozšírený vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov. Jeho cieľom je nájsť vyváženosť medzi vzdelávaním a zmysluplnými voľno časovými aktivitami či dobrovoľníctvom. Tento program už od roku 1956 podporuje mladých ľudí vo veku od 14 až do 24 rokov na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, sociálnej zodpovednosti a úspechu v živote. Úspešní absolventi získavajú medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré im otvára cestu k vysnívaným cieľom, neskôr i k vysnívaným povolaniam či vzdelaniam na najlepších univerzitách.

Mentormi projektu v našej škole sú Mgr. Alexandra Malovcová, Mgr. Vladimír Kucek. Vedúcim expedície je PaedDr. Daniel Bradáč. Ich úlohou v programe je podporovať a rozvíjať talent u žiakov, viesť ich k športu a k dobrovoľníctvu, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti, ale predovšetkým pripraviť ich prostredníctvom komplexného vzdelávania do budúcnosti.
Foto: GMRŠ

V tomto programe študenti napĺňajú svoj osobný potenciál, venujú sa ich voľno časovému vzdelávaniu, vytvárajú si s vyučujúcimi vzťah, ktorý je postavený viac na dôvere a rešpekte ako na autorite. Rozvíjajú nielen svoje schopnosti, ale i charakter.

Pre program je dôležitá i spolupráca s rodičmi, podpora z ich strany, čo pozitívne vplýva na prepojenie školy a rodiny.

Program sa zameriava na 4 oblasti: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Študenti si v každej z týchto 4 oblastí volia konkrétnu aktivitu a určujú ciele, ktoré by chceli v danej oblasti a aktivite dosiahnuť.

V školskom roku 2016/2017 sa do projektu zapojilo 15našich študentov. Venovali a stále sa venujú rôznym aktivitám ako napr. venčenie psov v útulku, práca pre Domov sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, práca so staršími ľuďmi, výroba šperkov, maľovanie obrazov, hra na hudobný nástroj, výučba cudzích jazykov, športové aktivity pre deti, písanie kuchárskej knihy... .

Jednou z podmienok DofE je i absolvovanie dobrodružnej expedície, ktorej sa zapojení študenti zúčastnili v mesiaci jún.

V mesiaci september sa podarilo dosiahnuť svoje ciele na bronzovej úrovni týmto študentom: Vladimírovi Smetanovi (SEPTIMA), Tereze Machajdíkovej, Sofii Strakovej, Dominike Durdíkovej a Monike Ozimej (všetky zo IV. A). Za svoju prácu boli menovaní študenti ocenení a odmenení 18.9.2017 na Trenčianskom hrade bronzovou medailou, ktorú prevzali z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa Gartha.

V novembri nás čakal ďalší veľký úspech. Dňa 2.11.2017 sa naša študentka Petra Zmatková (OKTÁVA) zúčastnila slávnostného odovzdávania ocenení v historickej budove NRSR v Bratislave, kde sme boli ako jediná slovenská škola zapojená do programu DofE ocenení striebornou medailou. Ocenenie sme prevzali z rúk britského veľvyslanca pána Andrewa Gartha a Branislava Kleskeňa, spoluzakladateľa a predsedu správnej rady DofE. Slávnostnej ceremónie sa zúčastnila aj jeho kráľovská výsosť princ Edward, vojvoda z Wessexu.
Z úspechov našich študentov sa veľmi tešíme a veríme, že v budúcom školskom roku sa nám podarí opäť prekonávať hranice a limity a získame i zlatú medailu.


Mgr. Alexandra Malovcová, Gymnázium M.R.Štefánika v Novom Meste nad VáhomTéma TASR