Ako správne vykať

Mária Škultétyová, 10. mája 2019 7:09

My sme sa to voľakedy učili takto. Nehovorte: „Pane, kde ste bol?“ Ten, kto tak hovorí, to je vôl. Kto chodí do slovenskej školy, hovorí: „Pane, kde ste boli?“

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 10. mája (SkolskyServis.sk) - Keď som ja chodila do školy, túto vetu sme sa učili na slovenčine a viem ju doteraz. Myslím, že si ju pamätajú aj moji žiaci. Kto si ju zapamätá, ten bude vedieť správne vykať. Nie ako istý moderátor, ktorý sa v rozhovore s prezidentom vyjadril takto: „Vy ste hovorili, že bolo úplne v poriadku, že ste cez KTAG účtoval svoju kampaň, pretože ste popularizoval svoje meno, čo malo v budúcnosti priniesť firme výnosy na základe toho, že by ste prednášal a vydával knižky.“

Iste ste postrehli, že raz povedal hovorili ste, o kúsok ďalej už účtoval ste, popularizoval ste, prednášal by ste a vydával knižky. Správne je iba vyjadrenie hovorili ste.

Prečo?

Keď sa rozprávame s jednou osobou, ktorej vykáme, určitý slovesný tvar je vždy v druhej osobe množného čísla. Používanie určitého slovesného tvaru v jednotnom čísle je nesprávne a to býva aj najčastejšou chybou pri vykaní. Moderátor mal teda správne povedať: „Vy ste hovorili, že bolo úplne v poriadku, že ste cez KTAG účtovali svoju kampaň, pretože ste popularizovali svoje meno, čo malo v budúcnosti priniesť firme výnosy na základe toho, že by ste prednášali a vydávali knižky.“

Podstatné meno, prídavné meno, zámeno a radová číslovka sú pri vykaní v jednotnom čísle a v tom istom rode ako oslovená osoba: Pán majster, vy ste odborník. Pán Veselý, boli by ste taký láskavý , pomohli by ste mi? Pani vedúca, boli by ste taká dobrá a poradili by ste nám? Pán sused, sám ste to videli. Pane, ste rád, že ste vyhrali? Pani, vidím na vás, aká ste rada. Pane, poďte dnu, vy ste tu boli prvý. Pani doktorka, prídem, keď budete sama.

Pozor na pravopis!

Keď oslovujeme jednu osobu, ktorej vykáme, tvary prídavných mien a zámen píšeme s ypsilonom: Pán učiteľ, boli by ste taký dobrý, vysvetlili by ste nám to ešte raz?

Keď oslovujeme viacero osôb, prídavné mená a zámená v základnom tvare píšeme s mäkkým í: Žiaci, buďte takí dobrí, presuňte sa do vedľajšej učebne!


Téma TASR