Ako dopadla preventívna akcia novozámockej MsP zameraná na cyklistov?

PaedDr.Helena Rusnáková, 8. októbra 2018 9:36

Riešených bolo 32 nedisciplinovaných cyklistov, ktorí najčastejšie porušovali dopravné značenia Zákaz vjazdu bicyklov a Zákaz vjazdu všetkých vozidiel.Nové Zámky 8. októbra (SkolskyServis.sk) - MsP previedla kontrolno-preventívnu akciu zameranú na cyklistov v dňoch 01.10. až 04.10.2018. Viac o akcii sme sa dozvedeli od Mgr. Jozefa Tökölyho, náčelníka MsP:

„ Hliadky MsP sa počas štyroch dní, v doobedňajších hodinách, zamerali na porušovanie pravidiel Zákona č.8/2009 o cestnej premávke cyklistami.

Akcia mala preventívny charakter a počas v podstatne krátkeho času bolo riešených 32 nedisciplinovaných cyklistov, ktorí najčastejšie porušovali dopravné značenia B11 Zákaz vjazdu bicyklov a B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel.

Cyklisti neboli riešení blokovými pokutami, boli upozorňovaní a poučení o pravidlách správania sa cyklistov v cestnej premávke.

Hliadky MsP po poučení rozdávali cyklistom letáčiky s pravidlami pre cyklistov, čo cyklista nemôže/nesmie a čo cyklista môže/smie/musí !

MsP upozorňuje cyklistov na dodržiavanie § 55 Osobitné ustanovenie o cyklistoch Zákona o cestnej premávke, nakoľko ďalšia akcia už nebude preventívna a hliadky MsP nebudú rozdávať letáčiky ale budú priestupky riešiť v blokovom konaní.“

Súvisiace články:

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/msp-nove-zamky-planuje-preventivnu-a/44077-clanok.html/

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR