Aké to bolo prežiť so Slovákmi štyri týždne (projekt Erasmus+)

Marcela Harmanová, 27. novembra 2018 9:08

V projekte Erasmus+ SOŠ technickej v Michalovciach "My future career - My hobby" sa Slováci, Česi a Taliani obohacovali o praktické zručnosti v jednotlivých krajinách. Taliani to zhodnotili (v článku)Michalovce 27. novembra (SkolskyServis.sk) - Každý, kto pripravoval projekt Erasmus+ vie, aké je to náročná práca, koľko energie a času si vyžaduje. O to lepšie človeku padne, ak si z toho všetci zúčastnení odnesú nejaké nové zručnosti a skúsenosti, zážitky a spomienky, ale aj nové „európske“ priateľstvá. Ak svoju spokojnosť vložia účastníci navyše aj do slov – poďakovania, viete, že to všetko stálo za to! Prečítajte si v článku nižšie...
Mgr. Monika Bongová (koordinátor projektu)

Aké to bolo prežiť so Slovákmi štyri týždne

Voltaire raz povedal ‚‚Je veľmi ťažké pochopiť svet, ako geograficky, tak morálne bez toho, aby ste opustili domov‘‘ a tí, ktorí chcú opustiť domov musia vedieť, ako využiť každú príležitosť. Ja, Luca Mondino a päť ďalších ľudí Enrico Marc, Francesco Tesio, Martina Lovera, Michelle Francone a Paolo Sanfilippo sme to urobili.

Zúčastnili sme sa kultúrnej a pracovnej výmeny medzi našim Lýceom ‚‚G.B.Bodoni‘‘ v meste Saluzzo v Taliansku a školou ‚‚Stredná Odborná Škola Technická‘‘ v Michalovciach na Slovensku. Táto výmena trvala štyri týždne od tridsiateho septembra do dvadsiateho-siedmeho októbra, prvé dva týždne v taliansku a ďalšie dva týždne na Slovensku.

Šiesti chlapci v našom veku bývali v našich domoch a pracovali vo dvojiciach v troch rôznych miestnych firmách: LA.RA., NAZARI a SUPERTINO.

i s odlišnými zvykmi boli pripravení nás bližšie spoznať. Počas večerov po práci sme spolu chodievali von a cez víkend sme si všetci urobili celodenný výlet do Turína.

Trinásteho októbra sa vrátili domov a my sme ich nasledovali na ďalší deň. Boli sme ich hosťami v Michalovciach a blízkych obciach. Dva týždne sme pracovali šesť hodín denne v spoločnosti B/S/H/ zameranej na výrobu elektrických motorov pre práčky a umývačky riadu. Naši slovenskí priatelia a ich rodiny boli veľmi pohostinní, niektorí z nás dokonca pribrali, a pripravili si pre nás super aktivity na každé popoludnie. Boli sme sa korčuľovať, boli sme na túre, videli sme Košice a urobili sme si výlety na Viniansky hrad a Morské oko. Rodina jedného zo Slovákov dokonca zobrala jedného z nás na súkromný let malým lietadlom. Skúsili sme mnoho tradičných jedál ako napríklad bryndzové halušky, pirohy, „rizky a šalát“ alebo aj ‚‚nálečniky‘‘. Navštívili sme ich starých rodičov, ktorí pre nás niektoré z jedál pripravili a boli naozaj chutné.

Bola to dobrá skúsenosť, ktorá nám dovolila pochopiť iný štýl života, získať si pár nových priateľov a znova potvrdiť, že cestovanie je najlepším spôsobom sa niečo nové naučiť. Zhodli sme sa na tom, že sa ešte určite uvidíme, možno ďalšie leto...dúfam, že sa uvidíme čím skôr kamoši... stálo to za to!

Pôvodný text: Luca Mondino
Preklad : Dávid Bajus

Pôvodný článok: What was it like to stay with the Slovaks for four weeks.

Voltaire once said “It is really difficult to understand the world, both geographically and morally without leaving home” and those who want to leave home need to know how to seize every opportunity. Me, Luca Mondino, and five other guys, Enrico Marc, Francesco Tesio, Martina Lovera, Michelle Francone and Paolo Sanfilippo, did it.
We took part in a cultural and practical exchange between our Liceo “G.B.Bodoni” in Saluzzo Italy and the school “Stredná Odborná Škola Technická” in Michalovce Slovakia.
The experience lasted four weeks, from 30 September to 27 October, the first two weeks in Italy and the other two weeks in Slovakia.
Six boys of our age were staying in our homes working in couples in 3 different local companies: LA.RA., NAZARI and SUPERTINO.
We got to know and became friends, good boys with different habits but open to understand us. We went out after work in the evenings and at weekends we all went to Turin for a day-trip.
On the thirteenth of October they came back home and we reached them the following day.
We were their hosts in their home town Michalovce. For two weeks we were working from Monday to Friday six hours a day in the company B/S/H/ specialized in the production of engine for washing machines and dishwashers. Our Slovak friends and their families were very hospitable, some of us even gained weight  and they prepared perfect activities for us every afternoon. We went skating, hiking, sightseeing in Košice, we made a trip to Vinné Castle, Lake Morské oko in their region. The family of one of them even took the Italian student to a private flight by small plane. We tried a lot of different traditional meals “bryndzové halušky”, “pirohy”, “rizky a šalát”, “nalečniky”. We visited their grandmothers who prepared it for us. Some of them were really tasty and delicious.
It was a great experience, which allowed us to understand a different type of life, make some new friends and confirm once more that traveling is the best way to learn. We agreed to see each other again, maybe next summer…so see you soon guys…it was worth it!!!
Luca Mondino

Téma TASR