Aj stavebná priemyslovka dostala vianočný darček

PhDr. Olívia Sojková, 18. decembra 2017 9:34

SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci boduje na zahraničných odborných súťažiach

Aj stavebná priemyslovka Oskara Winklera Lučenec dostala vianočný darček Foto: Stavebná priemyslovka Oskara Winklera Lučenec


Lučenec 18. decembra (SkolskyServis.sk) - Býva dobrým zvykom, že na prelome dvoch rokov akosi automaticky hodnotíme odchádzajúci rok a dávame si nové predsavzatia. Bilancujeme aj v rámci života školy.
O zahraničnej odbornej spolupráci SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci sme sa porozprávali s pánom zástupcom, Mgr. Csabom Bónom. Ani sme sa veľmi nesnažili zakryť našu zvedavosť ohľadom nezvyčajných vianočných darčekov pre školu:

Môžem potvrdiť, že sme dostali až dva darčeky: paletu suchej zmesi na betónovanie od zástupcu firmy Baumit v Maďarsku a paletu lepidla na dlaždice od maďarskej pobočky firmy MAPEI. Samozrejme, že o tento darček sa zaslúžili naši študenti odboru staviteľstvo, konkrétne Tamás Balga a Ákos Nógrádi, keď na odbornej súťaži v Székesfehérvári vybojovali ich kreatívne ruky v rovnomennej súťaži Kreatív Építő Kezek 3. miesto. Rovnako úspešní boli aj na Medzinárodnej konferencii mladých stavbárov, ktorú organizuje odborné združenie komory stavebných inžinierov Maďarska Porta Speciosa.

Natíska sa otázka, prečo práve súťaže v Maďarsku?

Prvým dôvodom je určite skutočnosť, že škola sa snaží zachovávať kontinuitu výuky v maďarskom jazyku a vďaka tomu sa môže už dlhé roky zapájať do odborných súťaží určených pre maďarských stredoškolákov. Nazdávam sa, že ďalším dôvodom je prepojenie úloh s praxou a ich vysoká odborná úroveň.

Kto sa môže zapojiť do súťaže?

Určite každý, kto sa nebojí výzvy pracovať v tíme a v náročnej príprave aj vytrvať. Všetky zadania, ktoré na súťaži prezentujeme, sú komplexným spracovaním určitej odbornej témy, sú však aj reprezentáciou našej krajiny, regiónu, mesta a školy.

Konkrétne?

Naposledy určite „objav“ Kaplnky Panny Márie Ustavičnej Pomoci v Hornej Bzovej. Je to možno svetový unikát, pretože stavba v lone prekrásnej prírody je svätostánok výnimočný riešením povrchovej úpravy stien z veľkých plátov jedľovej kôry. Bol postavený v roku 1910 pre lazníkov a lesných robotníkov. Vďaka odbornému spracovaniu študentov Réky Bálintovej, Tamása Balgu a Ákosa Nógrádiho, ktoré bolo tretím najlepším v konkurencii všetkých po maďarsky vyučujúcich stredných škôl, je dnes možno známejšia v zahraničí ako u nás doma.

My už len dodávame, že poďakovanie patrí aj kolegyni Ing. Angele Fajdovej za trpezlivú podporu a odborné oko a pánovi zástupcovi Mgr. Csabovi Bónovi za vytrvalú organizačnú prípravu.PhDr. Olívia Sojková

Téma TASR