Aj my sme Európania...

Ivana Šaffová, 26. apríla 2017 10:12

Mladý Európan nás obohatil o nové európske zaujímavosti a informácie.

Aj my sme Európania... Foto: Ivana ŠaffováMichalovce 26. apríla (SkolskyServis.sk) - 21.4.2017 sa v Trebišove uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2017. 13 družstiev si preverilo v troch súťažných kolách svoje vedomosti o Európskej únii. Prvé kolo pozostávalo z testu, ktorý sa týkal geografie, histórie a všeobecne Európskej únie. Druhé kolo prebehlo zábavnou formou, a to tajničkou 24 úradných jazykov EÚ. Študenti museli doplniť správny jazykový výraz, aby tajničku vylúštili. Do tretieho, rozhodujúceho kola sa dostali iba tri najlepšie družstvá. Tie na základe obrázkov určovali správne názvy symbolov, pamätihodností európskych krajín a mená osobností EÚ.

Súťaže sa zúčastnili aj študentky SOŠ obchodu a služieb, Michalovce (Ivana Šaffová, Natália Némethová, Nikoleta Novotňáková), ktoré sa síce neumiestnili na popredných miestach, ale dozvedeli sa veľa nových informácií o Európskej únii. Neodišli ale naprázdno. Všetci zúčastnení dostali krásne propagačné materiály, ktoré im venovalo Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov - súčasť celoeurópskej siete Europe Direct.Vďaka patrí aj Ing. M. Dudovej, ktorá študentky na „Európana“ pripravovala.

Téma TASR