Adventná Budapešť vítala žiakov OA Šurany

PaedDr.Helena Rusnáková, 10. decembra 2017 8:12

Predvianočné obdobie na Obchodnej akadémii v Šuranoch sa každý rok vyznačuje škálou rôznych podujatí.

Šurany 10. decembra (SkolskyServis.sk) - Okrem vianočnej výzdoby, mikulášskeho programu, vianočnej burzy a mnohých ďalších akcií, ktorými si žiaci a učitelia školy pripomínajú zvyky a tradície adventného obdobia a Vianoc sú pre žiakov školy každoročne organizované exkurzie spojené s návštevou vianočných trhov.

Foto: Helena RusnákováJednu z týchto exkurzií už v týchto dňoch absolvovali. Dňa 7.decembra sa 46 žiakov školy pod vedením učiteliek Ing.Ingrid Komžíkovej a Ing.Jaroslavy Ostrožlíkovej zúčastnili exkurzie do Budapešti. Spoznali Budapešť, ako ju nepoznáme - zahalenú do predvianočnej atmosféry, plnej vôní, chutí. Súčasťou podujatia bola aj návšteva Tropicaria a prehliadka historických skvostov mesta.

Na vianočnom trhu sa nadýchali ovzdušia Vianoc, obdivovali dielka zručných remeselníkov, niektorí kúpili i darčeky pre svojich blízkych.

"Bola to výborná exkurzia", hovoria žiaci. A to bol cieľ exkurzie, aby spoznali doposiaľ nepoznané a aby mali pekné zážitky.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR