Adopcia na diaľku - tradícia na SZŠ - EK Nové Zámky

Ing. Mariana Ferusová, 29. septembra 2017 12:33

"Keď druhým pomôžeš, urobí ťa to šťastným. A možno nakoniec ani nemáš pocit, že si niečo obetoval, pretože si získal omnoho viac..." Takto nejako vnímajú projekt adopcie naši študenti.

Nové Zámky 29. septembra (SkolskyServis.sk) - Aj v tomto roku sme sa rozhodli už šiesty krát pokračovať v projekte „Náš spolužiak z....“ a tak vlastnými aktivitami získať finančné prostriedky na jednoročné školné pre naše adoptované dieťa. Ide o sedemročné dievčatko Lemohang Rantho z afrického štátu Lesotho, ktoré žije v detskom domove sv. Cecílie.
Lemohang Rantho Foto:

Na Slovensku je iba málo stredných škôl, ktoré sú ochotné aj takýmto spôsobom pomáhať. Žiacka školská rada na SZŠ Nové Zámky je mimoriadne aktívna a aj keď sa v nej prirodzeným spôsobom jej členovia menia, myšlienka pomáhať bezbranným a chudobným deťom žijúcim v krutých podmienkach Afriky sa nevytráca, ale naopak, stále rezonuje.

V tomto školskom roku zasa budú prebiehať rôzne aktivity, z ktorých výťažok pôjde na ročné školné pre malú Lemohang. Či to už budú vianočné trhy, masáže našich žiakov zo študijného odboru masér za symbolický poplatok pre zamestnancov školy, financie získané z tomboly školského plesu a podobne.

"Každý z nás je darom pre mnohých ľudí. Usilujme sa o to, aby to tak zostalo. Tak dlho, pokiaľ budeme žiť.“ (Adalbert Ludwig Balling)

Téma TASR