Academia Istropolitana Nova: Workshop pre stredoškolských učiteľov

Školský servis, 15. novembra 2017 7:32

Zvolen 15. novembra (SkolskyServis.sk) - Academia Istropolitana Nova (AINova), inštitúcia zameraná na vzdelávanie dospelých, pripravuje pre všetkých učiteľov, ktorí sa zaujímajú o problematiku udržateľného rozvoja a chceli by túto tému rozvíjať počas svojich vyučovacích hodín, workshop pre učiteľov stredných škôl o cieľoch udržateľného rozvoja, on-line materiáloch na platforme Moodle a použitom didaktickom koncepte.
Foto: AIN

Ukutoční sa 23. novembra od 10.00 – 15.00 h v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene (T.G. Masaryka 20, Zvolen, 1. poschodie) Študovňa: Informačno-vedecké centrum.

Cieľom workshopu je prezentácia a praktické odskúšanie online platformy Moodle s tematickými modulmi zameranými na zvýšenie povedomia o udržateľnom rozvoji medzi študentmi stredných škôl.
Výučbové materiály vznikli ako výstup medzinárodného projektu „Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju - eSchool4S“, do ktorého sa zapojila aj AINova. Cieľom projektu je vytvorenie siete stredných škôl, učiteliek a učiteľov v krajinách Dunajského regiónu využívajúcich pripravené on-line moduly:
(i) Dunaj - rieka zjednotenej Európy, (ii) Čo znamená udržateľný rozvoj, (iii) Voda, (iv) Klimatické zmeny, (v) Udržateľná spotreba, (vi) Sociálna inklúzia.

Navrhovaný obsah workshopu:
10,00 - 12,00 hod
o Privítanie účastníkov
o Informácia o projekte eSchool4S / Zuzana Štefániková, projektová manažérka AINova
o Ciele udržateľného rozvoja a ich prenos do vzdelávania / Peter Ivanič, Platforma medzivládnych rozvojových organizácií (MVRO)
o Predstavenie platformy Moodle / Marta Jendeková, expertka a členka vedenia AINova
12,00 – 12,30 hod - Občerstvenie
12,30 – 15,00 hod
o Využitie platformy Moodle v praxi - práca v skupinách podľa tematických modulov
o Diskusia o platforme s účastníkmi workshopu
o Vyhodnotenie práce s platformou a námety učiteľov na ďalšie využitie on-line modulov a záver workshopu.


AINova je mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, ktorá vznikla v r. 1996 ako inštitúcia zameraná na vzdelávanie dospelých. AINova už vyše 20 realizuje vzdelávacie a osvetové projekty najmä v týchto oblastiach:
I/ európske záležitosti; európske politiky; II/ ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva; valorizácia kultúrneho dedičstva; III/ miestny a regionálny rozvoj, udržateľný rozvoj; IV/ rozvoj spoločenských/občianskych a kultúrnych
kompetencií ako súčasť celoživotného vzdelávania; IV/ strategické participatívne plánovanie; projektový manažment. Viac na www.ainova.sk.

Téma TASR