Aby sa deti nebáli prísť s vysvedčením domov

Mária Škultétyová, 29. júna 2018 8:00

Jedna otázka pre psychologičku Luciu Roštekovú - Ako má rodič pripraviť dieťa na to, aby sa s vysvedčením nebálo prísť domov?

Ilustračné foto Foto: Štefan Puškáš/TASR
Bánovce nad Bebravou 29. júna (SkolskyServis.sk) - Vysvedčenie sa spája s príjemnými i nepríjemnými zážitkami, samozrejme, závisí to od známok. Ak sa rodič v priebehu roka zaujíma o prospech dieťaťa, vie, čo môže čakať. Deti tiež vedia, alebo aspoň predpokladajú, aké známky prinesú. Napriek tomu sa niektoré boja prísť s vysvedčením domov. A nemusí to byť len v prípade, keď neprospejú.

Psychologičky Lucie Roštekovej som sa spýtala, ako má rodič pripraviť dieťa na to, aby sa s vysvedčením nebálo prísť domov.

Aj rodič sám musí byť pripravený na to, že dieťa príde domov s horším vysvedčením, než dúfal. Mal by si byť vedomý jedného - a tu by si mohol vybaviť aj vlastné spomienky - koniec školského roka znamená pre dieťa koniec stresov, uvoľnenie, voľnosť. Každé dieťa sa na prázdniny veľmi teší. Posledným stresom môže byť už len ukázanie vysvedčenia rodičom a tým je školský rok definitívne ukončený. Keď si rodič uvedomí túto nenápadnú, ale zásadnú zlomovú situáciu, že vysvedčenie je len konečným zrátaním celej práce počas školského roka, mal by sa uvoľniť a povedať si sám pre seba, že už teraz na tom jeho dieťa nič nezmení. Ak je vysvedčenie iné, než sú očakávania, treba hľadať chybu nielen v dieťati, no namieste sú otázky - zabezpečil som svojmu dieťaťu všetko pre to, aby malo také známky, aké si predstavujem? Má vôbec na to, aby malo také známky, aké si ja predstavujem? Záleží mu na tom, aby sa dobre učilo? Ak nie, prečo? Prečo nevidí zmysel v učení? Je dôležité, aby sa učilo tak, ako si ja predstavujem? Vyhovuje mu typ strednej školy, kam chodí? Nemá nejaké problémy, o ktorých neviem? Ak je výsledkom zlého vysvedčenia zanedbanie učiva z inej príčiny, keď dieťa proste podcení prípravu na dôležitú písomku, ani to nie je dôvod, aby s odovzdaním vysvedčenia do rodičovských rúk začali padať hromy-blesky, tresty, sankcie, také či onaké zákazy. Vysvedčenie horšie, než sú očakávania, je dôvodom na rozhovor - čo urobiť v nasledovnom školskom roku inak - v pokoji a v mieri.
No a aby sa dieťa nebálo prísť s vysvedčením domov, mal by mu dať najavo zbytočnosť jeho strachu už deň - dva predtým. Spýtať sa dieťaťa priamo, aké budú známky. Ak odpovedá úsečne, tak sa ho pýtať na konkrétne predmety. Ak dieťa nevie, očakávať horšiu známku. Tým, že vysvedčenie preberú spolu už pred odovzdaním, rodičia svojmu dieťaťu darujú uvoľnenie v deň odovzdávania vysvedčenia, ale aj veľký prejav svojej lásky - toho, že im na ňom záleží.


Téma TASR