30 ročná vojna sa dotkla aj histórie Nových Zámkov

PaedDr.Helena Rusnáková, 31. mája 2018 14:51

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch otvorilo dňa 24.5.2018 výstavu s názvom „Európa pred 400 rokmi – Tridsaťročná vojna“ (1618-1648).

Nové Zámky 31. mája (SkolskyServis.sk) - Výstava približuje návštevníkovi dôležité dejinné udalosti Európy, ktoré sa odohrali pred 400 rokmi.
Foto: TASR

Návštevník výstavy má možnosť presunúť sa v čase od pražskej defenestrácie (23.5.1618) až po Vestfálsky mier, ktorý ukončil vojnu, ktorá sa právom nazýva „ svetovou vojnou 17. storočia“ pre obrovské straty na životoch a hospodárske škody zúčastnených krajín.
Foto: TASR

Výstavu nám bližšie priblížila v tlačovej správe jej kurátorka Mgr. Zsuzsanna Varga :
„ Tridsaťročná vojna mala svoje epizódy aj priamo v Nových Zámkoch, ktoré boli dejiskom stretu povstaleckých a cisárskych armád, dokonca majú na svedomí aj smrť cisárskeho generála Karola Bonaventúru Buquoya.
Výstava prezentuje dejiny prvého celoeurópskeho mocenského konfliktu, do ktorého sa zapojila väčšina európskych štátov, a ktorá riešila v prvom rade náboženské, ale aj skryté mocenské problémy vtedajšieho európskeho kontinentu. K výstave sme pripravili rôzne didaktické hry určené pre 2.stupeň ZŠ a študentov stredných škôl, ktoré majú za cieľ jednak prehĺbiť vedomosti žiakov, na druhej strane zábavnou formou priblížiť problematiku tridsaťročnej vojny a problematiky vojenstva 17.storočia. Prezentácia „Delostrelecká akadémia“ je doplnkovou, ale voliteľnou zložkou výstavy, ktorá sa venuje priamo vojenskej techniky doby prostredníctvom prednášky s premietaním.“
Foto: TASR

Túto zaujímavú výstavu si môžeme pozrieť do 21. júla 2018.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR