22 rokov boli pod nadvládou Osmanskej ríše

PaedDr.Helena Rusnáková, 25. augusta 2017 14:25

Obyvatelia mesta Nové Zámky sa každoročne v druhej polovici augusta stretávajú pri pomníku oslobodenia mesta spod osmanskej nadvlády, ktorý stojí na nádvorí ZŠ na ulici G. Czuczora.

Foto: Helena RusnákováNové Zámky 25. augusta (SkolskyServis.sk) - Nebolo tomu inak v tomto roku. Tohtoročná spomienková slávnosť sa konala dňa 23.augusta. Jej účastníci si pripomenuli 332.výročie tejto udalosti. 19. augusta roku 1685 cisárske vojská obsadili pevnosť - Novým Zámkom trvalo 22 rokov, kým sa vymanili spod osmanskej nadvlády, do ktorej upadli v roku 1663.

Na spomienkovej slávnosti sa zišli predstavitelia mesta, škôl a spoločenských inštitúcií. Dávid Nagy, viceprimátor mesta Nové Zámky a poslanec Mestského zastupiteľstva vo svojom prejave pripomenul históriu mesta spred viac ako 300 rokov.

„Dátum 19.august patrí v histórii nášho mesta medzi najvýznamnejšie dni v histórii nášho mesta. Je našou povinnosťou poznať minulosť a históriu, vážiť si odkaz našich predkov a uchovávať ho pre budúce generácie Novozámčanov.“ dodal Dávid Nagy v závere svojho vystúpenia.

Foto: Helena Rusnáková


Foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR