12. ročník strojárskej olympiády bol pre študentov z Bánoviec úspešný

Ing Zuzana Grešová, 22. februára 2019 11:33

Finále 12. ročníka Strojárskej olympiády bolo 21. februára na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity.Bratislava 22. februára (SkolskyServis.sk) - Študenti Strednej odbornej školy strojníckej z Bánoviec nad Bebravou boli na olympiáde úspešní. Študenti štvrtého ročníka odboru strojárstvo na SOŠ Strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, Peter Antala (kategória Strojárske technológie a materiály) a Jozef Filo (kategória Konštruovanie a aplikovaná mechanika) získali, každý vo svojej kategórií 1. miesto v Strojárskej olympiáde.

Chlapcom Gratulujeme k úspechu na prestížnej súťaži a prajeme im ďalšie úspechy v štúdiu a hlavne úspešnú maturitu.

Rozvíjajúci sa strojársky priemysel na Slovensku pociťuje nedostatok pracovných síl v oblasti technicky vzdelanej mládeže, čo zabezpečuje mladým ľuďom dobrú perspektívu v ich uplatnení v zamestnaní.
Jedným z cieľov súťaže "Strojárska olympiáda" je propagovať technické vzdelanie strojárskeho charakteru a Strojnícku fakultu STU v Bratislave prostredníctvom vedomostných súťaží. Chce poskytnúť študentom gymnázií, stredných škôl a učilíšť s maturitou základné informácie o Strojníckej fakulte STU v Bratislave, podnietiť záujem študentov o problematiku strojníctva formou zábavných vedomostných súťaží.

Hlavným dôvodom organizácie "olympiády" je osloviť čo najväčší počet študentov pre rozhodovanie o výbere vysokej školy so strojárskym charakterom ako aj osloviť Vás, pedagógov stredných škôl, ktorí budete nápomocní pri rozhodovaní o výbere vysokej školy a aj týmto spôsobom rozšíriť počet technicky zdatnej mládeže.

Motiváciou pre zapojenie študentov a škôl do súťaže je aj finančná odmena určená nielen pre víťazov v jednotlivých kategóriách, ale aj pre školu, z ktorej pochádzajú. Z každej školy sa môže zapojiť ľubovoľný počet študentov.

Foto:

Téma TASR