11. ročník strojárskej olympiády bol pre študentov z Bánoviec úspešný

Ing. Zuzana Grešová, 20. februára 2018 14:28

Súčasťou strojárskej olympiády bola aj jarná séria "GRAND PRIX" 2018. Ide o súťaž tímov.

Bratislava 20. februára (SkolskyServis.sk) - Finále 11. ročníka Strojárskej olympiády sa konalo 15. februára 2018 na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a bolo spojené s Dňom otvorených dverí.
11. ročník strojárskej olympiády Foto: Ing. Zuzana Grešová


Študenti Strednej odbornej školy strojníckej z Bánoviec nad Bebravou boli na olympiáde úspešní. Študent štvrtého ročníka odboru strojárstvo na SOŠ Strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, Filip Poštrk, získal v kategórii Trendy v automobilovom priemysle 2. miesto a súčasne získal špeciálnu vecnú cenu Volkswagen Slovakia.

Cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia technického vzdelávania u stredoškolskej mládeže a propagácia technického vzdelávania. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zamerania), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave.

Súčasťou strojárskej olympiády bola aj jarná séria "GRAND PRIX" 2018. Ide o súťaž tímov. Súťažiaci študenti sa združili v pracovných tímoch s názvom Team Alfa: študenti štvrtého ročníka - Šimon Chromek, Marek Blinka, Marek Čukan a Erik Briešťanský a Team Beta: Jakub Hudec, Peter Antala, Lukáš Predanocy a Pavol Sedlák - študenti tretieho ročníka. Súťažiacich čakali praktické a teoretické strojárske úlohy.

Team Alfa skončil na okruhu Hockenheimring na 1. mieste a Team Beta na tom istom okruhu na 3. mieste.
Chlapcom Gratulujeme k úspechu na prestížnej súťaži a prajeme im ďalšie úspechy v štúdiu.

11. ročník strojárskej olympiády Foto: Ing. Zuzana Grešová


11. ročník strojárskej olympiády Foto: Ing. Zuzana Grešová


11. ročník strojárskej olympiády Foto: Ing. Zuzana Grešová

Téma TASR