Školy SR

Gymnáziu Jána Hollého v Trnave už ťahá na stovku Gymnáziu Jána Hollého v Trnave už ťahá na stovku

Gymnázium Jána Hollého je najstaršou vzdelávacou inštitúciou v Trnave.

Vďaka vybaveniu sú motivované aj deti z málopodnetného prostredia Vďaka vybaveniu sú motivované aj deti z málopodnetného prostredia

Medzi najlepšie vybavené školy v okrese Revúca patrí Základná škola s materskou školou v Jelšave.

ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským robia dobré meno aj absolventi ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským robia dobré meno aj absolventi

Sú medzi nimi napríklad lekári, pedagógovia, hudobníci, úspešní fotografi, ale aj diplomati či medzinárodne uznávaní vedci.

Humenská ZŠ je unikátnym vzdelávacím projektom nielen pre ukrajinčinu Humenská ZŠ je unikátnym vzdelávacím projektom nielen pre ukrajinčinu

O tejto humenskej škole je známe, že už niekoľko rokov zápasí pre nedostatok žiakov o svoju existenciu.

Na Spojenej škole Tilgnerova učia pedagógovia všetkých vekových skupín

Škole sa však darí udržať vekovo i skúsenostne vyvážený pedagogický zbor, kde sú začínajúci pedagógovia i učitelia s dlhoročnými skúsenosťami.

ZŠ Tilgnerova: Zameranie reaguje na problémy doby a jej požiadavky

Základnú školu a osemročné gymnázium v súčasnosti navštevuje 1004 žiakov a študentov.

Gymnázium V. B. Nedožerského bolo šesťkrát vyhlásené za najlepšie v TK Gymnázium V. B. Nedožerského bolo šesťkrát vyhlásené za najlepšie v TK

Gymnázium sa snaží robiť všetko preto, aby ich absolventi využili svoj vlastný potenciál a možnosti, ktoré im škola dáva, aby mali seriózny základ pre ďalšie štúdium.

Spojená škola internátna pre nevidiacich v Levoči má viacero zložiek Spojená škola internátna pre nevidiacich v Levoči má viacero zložiek

Spojenú školu momentálne navštevuje takmer 140 žiakov z celého Slovenska.

Netradičná škola v Zaježovej zostane v pamäti absolventov Netradičná škola v Zaježovej zostane v pamäti absolventov

Výraznou osobnosťou je však už dnes jej zakladateľ, občiansky a environmentálny aktivista Juraj Hipš (1976).

Environmentálna škola v Zaježovej mala po vzniku štyroch žiakov Environmentálna škola v Zaježovej mala po vzniku štyroch žiakov

Prvý školský rok začínali so štyrmi žiakmi a boli vôbec najmenšou základnou školou na Slovensku.

Učiteľka spisovateľka učí deti vyrezávať a točiť hrnčiarsky kruh Učiteľka spisovateľka učí deti vyrezávať a točiť hrnčiarsky kruh

Žiaci vyrábajú tak úžitkové predmety z keramiky, ako aj umelecké drevorezbárske predmety pod vedením učiteľky Evy Wilsom.

Deti v Jelšave získavajú vzdelanie v mimoriadne vybavenej škole Deti v Jelšave získavajú vzdelanie v mimoriadne vybavenej škole

Do vybavenia školy patrí 140 počítačov, 21 interaktívnych tabúľ, 3 počítačové učebne, 8 odborných učební z nich je jedna multimediálna, 2 jazykové učebne, 3 telocvične, posilňovňa a autodráha.

Farmaceutická fakulta UK má nového dekana

Doc. Pavel Mučaji uspel vo voľbách kandidáta na dekana FaF UK, ktoré sa konali 30. januára.

ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským zápasí o svoju existenciu ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským zápasí o svoju existenciu

Jediná národnostná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským funguje v súčasnosti na Zemplíne už iba v meste Humenné.

Spojená škola na Tilgnerovej ulici otvorí bilingválne gymnázium

Do prvej triedy bilingválneho gymnázia prijmú 26 študentov.

STU vybuduje v Trnave vedecký park za 42 miliónov eur STU vybuduje v Trnave vedecký park za 42 miliónov eur

Vedecký park by mali postaviť do konca júna 2015.

SKN a SŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči úzko spolupracujú SKN a SŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči úzko spolupracujú

Tieto dve inštitúcie spolu úzko spolupracujú už dlhé roky.

Vzdelávanie detí so zrakovým postihnutím je vďaka technológiám ľahšie Vzdelávanie detí so zrakovým postihnutím je vďaka technológiám ľahšie

Škola pre deti so zrakovým postihnutím vznikla v Levoči v roku 1922.

Deti sa v škole na komunitných lazoch v Zaježovej učia v prírode Deti sa v škole na komunitných lazoch v Zaježovej učia v prírode

Škola nesie v sebe silný komunitný prvok - na jej prevádzke i na výchove detí sa totiž výraznou mierou podieľajú rodičia.

Gymnázium Konštantínova plánuje zriadiť nemecké bilingválne triedy Gymnázium Konštantínova plánuje zriadiť nemecké bilingválne triedy

V tomto školskom roku ju navštevuje 780 žiakov a o vyučovací proces sa stará 57-členný profesorský zbor.

Téma TASR