Zvolenská ZŠ na Hrnčiarskej ulici má 50 rokov

TASR, 23. januára 2017 11:00

Chodiť na Päťku považovali rodičia i deti za prestíž.

Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene oslávila vlani 50 rokov od svojho vzniku. Dnes ponúka pre žiakov, ale aj pedagógov, čo sa týka vybavenia tried, učební, dielní či telocvične, štandard začiatku 21. storočia. Na snímke riaditeľka školy Eva Balážová. Foto: TASR/Jozef PoliakZvolen 23. januára (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, ktorú Zvolenčania poznajú pod názvom Päťka, oslávila nedávno 50. rokov od začiatku vyučovania. Vzdelávacie zariadenie v samotnom centre mesta sa už krátko po vzniku stalo lukratívnou školou s dobrou polohou a ešte lepšími výsledkami. Chodiť na Päťku považovali rodičia i deti za prestíž.

Ako sa píše na webovej stránke školy, do prvého ročníka v roku 1966 nastúpilo 1253 žiakov. Spolu so žiakmi nastúpilo do zamestnania aj 48 učiteľov a 12 vychovávateliek. Prvým riaditeľom bol Štefan Diko.

Škola sa od svojho otvorenia stala nositeľkou nových myšlienok a netradičných ciest vo vzdelávaní. V prvých rokoch sa profilovala na školu so športovým zameraním, postupne, od roku 1980, začínalo dominovať vyučovanie cudzích jazykov. Nesmierny význam mali pritom priame kontakty žiakov s cudzojazyčným prostredím. Už v 60. rokoch sa uskutočnilo niekoľko výmenných pobytov v NDR v mestách Wittenberg a Erfurt. Neskôr, najmä po roku 1990, škola spolupracovala aj s inými školami či mestami v Taliansku, Slovinsku, Česku či Francúzsku.

Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene oslávila vlani 50 rokov od svojho vzniku. Dnes ponúka pre žiakov, ale aj pedagógov, čo sa týka vybavenia tried, učební, dielní či telocvične, štandard začiatku 21. storočia. Na snímke žiaci v počítačovej učebni. Foto: TASR/Jozef Poliak


Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa činnosť pedagógov počas celého obdobia existencie školy sústreďovala aj na bohaté mimovyučovacie aktivity. Boli to predovšetkým jazykové výmenné pobyty žiakov, športové podujatia, súťaže a množstvo záujmových krúžkov pod vedením interných aj externých zamestnancov. Podľa súčasnej riaditeľky Evy Balážovej všetky tieto atribúty si škola uchováva dodnes. "Dnes majú žiaci napríklad možnosť vybrať si až z 32 krúžkov," povedala pre TASR.

Skokom v oblasti vzdelávania bol nástup informačných technológií začiatkom 90. rokov. Už v roku 1993 bola na škole zriadená počítačová učebňa, ako jedna z prvých na Slovensku. Práca s počítačom sa začala vyučovať ako povinná zložka technickej výchovy v 5. – 9. ročníku. Po roku 2000, za výdatnej finančnej pomoci rodičov, sponzorov (Konto Globtel) a zaradeniu školy do projektu Infovek, boli vybudované dve počítačové učebne.

Škola tak za desaťročia nestráca na svojej lukratívnosti. Dnes ju navštevuje "len" okolo 700 detí. Je to ale dané nielen demografiou, ale aj legislatívnym obmedzením počtu žiakov v triedach. Záujem však podľa riaditeľky roky prevyšuje možnosti.

Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene oslávila vlani 50 rokov od svojho vzniku. Dnes ponúka pre žiakov, ale aj pedagógov, čo sa týka vybavenia tried, učební, dielní či telocvične, štandard začiatku 21. storočia. Na snímke riaditeľka školy Eva Balážová. Foto: TASR/Jozef Poliak


Vybavenie školy je dobré, objekt potrebuje obnovu

Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene ponúka žiakom, ale aj pedagógom, čo sa týka vybavenia tried, učební, dielní či telocvične, štandard začiatku 21. storočia. Čo je ale zastarané a spôsobuje užívateľom nemalé problémy, je samotný objekt školy.

Budovu totiž postavili pred 50 rokmi a dodnes neprešla výraznejšou "generálkou". Nutne preto potrebuje rekonštrukciu. "To, čo dnes už veľmi cítime, je napríklad nevyhovujúci systém elektriny," hovorí riaditeľka školy Eva Balážová. Zariadenie potrebuje novú elektroinštaláciu, ktorá zodpovedá dnešným štandardom. Objekt treba aj zatepliť.

Na snímke žiačky v počítačovej učebni. Foto: TASR/Jozef Poliak


"Piata zéeška", ako školu takmer všetci nazývajú, napriek tomu už desaťročia láka najmä svojím vnútorným potenciálom. Ostatné roky rozvíja to, čo jej bolo dané do vienka v prvých rokoch po jej vzniku, šport a vyučovanie jazykov. "Prioritou sú jazyky," približuje riaditeľka. Angličtina sa vyučuje buď už od prvého, alebo od tretieho ročníka. Od piateho majú žiaci možnosť učiť sa ďalší jazyk (nemčina, ruština, francúzština). Jazykovú zdatnosť chlapcov a dievčat rozvíjajú aj ďalej a to zapájaním do medzinárodných projektov (SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu). Projekt partnerských škôl DOUZELAGE ponúka zase možnosť výmenných pobytov žiakov v zahraničí.

Rok 2017 by mal byť pre školu rokom významných projektov. Zrealizovať by sa mala prestavba školského ihriska na multifunkčný športový stánok, ktorý poskytne zázemie nielen pre žiakov školy, ale aj všetkých športuchtivých Zvolenčanov. "Zavŕšiť by sme chceli tiež projekt Digi škola, ktorý sprístupní cez internet triedne knihy, žiacke knižky či vôbec aktuálne informácie o udalostiach v škole," dopĺňa Balážová.

Na snímke pohľad do telocvične Foto: TASR/Jozef Poliak


O ďalšiu učebňu chcú tiež rozšíriť školské dielne. "Neverili by ste, koľko detí sa chce naučiť pracovať zo základným domácim náradím," podotýka.

ZŠ na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, ktorá je jednou zo siedmich v meste, dnes navštevuje približne 700 žiakov. Svoje zázemie nachádzajú v 28 triedach. Na vzdelávaní detí sa podieľa 45 učiteľov, 11 vychovávateliek v školskom klube, dve odborné zamestnankyne a 21 nepedagogických zamestnancov.

Pri ZŠ Hrnčiarska bude moderný športový stánok

Škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, ktorá si od svojho vzniku zakladala na športe a jeho podpore, bude mať onedlho dôvod na radosť. Mesto Zvolen, ako jej zriaďovateľ, chce totiž tento rok premeniť chátrajúci areál školského dvora na dve multifunkčné ihriská a oválnu atletickú dráhu s doskočiskom a sektorom pre vrh guľou.

Ako nedávno informovala primátorka Lenka Balkovičová, výstavba ihriska pri tejto základnej škole v centre mesta, by si mala vyžiadať približne 450.000 eur.

"Na tento projekt sa veľmi tešíme," uviedla pre TASR riaditeľka školy Eva Balážová. "V súčasnosti už prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby," dodala.

Areál po dokončení nebudú využívať len žiaci školy, ale popoludní bude k dispozícii aj širokej verejnosti. Takýto športový stánok bude totiž v meste jediný svojho druhu.

Téma TASR