ZŠ Košická Belá obnovuje svoje priestory, pomáhajú rodičia aj obec

TASR, 1. októbra 2018 10:25, aktualizované 1. októbra 11:20

Základná škola (ZŠ) Košická Belá v okrese Košice - okolie, ktorá sídli v štyroch pavilónov, postupne rekonštruuje svoje priestory.

Základná škola (ZŠ) Košická Belá v okrese Košice - okolie navštevuje 76 detí. EASYFOTO TASR - Diana Semanová , 1. októbra 2018 Foto: TASR


Košická Belá 1. októbra (TASR) – Ako pre TASR povedal riaditeľ školy Ján Lapšanský, k obnove prispieva aj obec ako zriaďovateľ a pomáhajú i rodičia žiakov.

„V súvislosti s malým počtom žiakov máme aj málo finančných prostriedkov, ale všetko sa pri skromnosti dá. Finančné prostriedky sme získali z ministerstva školstva a s veľkou pomocou rodičov sa nám podarilo obnoviť všetky priestory v pavilóne tried. Deti majú krásnu školu, nič im v tom nebráni, aby tu študovali,“ uviedol.

Ako povedal, prostredníctvom rezortu školstva škola dostala na havarijný stav peniaze na výmenu PVC podláh. V roku 2017 z rovnakého zdroja na danom pavilóne došlo k výmene okien. „Následne sa nám s veľkou pomocou rodičov podarilo zrekonštruovať aj všetky priestory v pavilóne tried, ktoré sme vymaľovali,“ uviedol s tým, že v tomto školskom roku sa rovnako z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dokončila oprava ďalších dvoch pavilónov. „Strechy už máme nad sebou, ešte nám treba urobiť fasády a zatepliť, ale všetko má svoj čas. Obec dala počas prázdnin vymeniť okná na telocvični, aktuálne v areáli školy stavia multifunkčné ihrisko, ktoré má byť ukončené v októbri,“ spresnil Lapšanský.

Okrem pavilónu tried má ZŠ Košická Belá časť, ktorá slúži ako administratívna budova a nachádzajú sa v nej zborovňa, riaditeľňa a počítačová učebňa. „Na prízemí je školská jedáleň, pod ktorou je kotolňa na biomasu, ktorú sme postavili v roku 2006,“ povedal. Ďalší pavilón tvorí už vynovená telocvičňa. „Je potrebné ešte doriešiť hlavne výmenu okien v pavilóne takzvanej školskej dielne. Tam je špeciálna učebňa na biológiu, chémiu a fyziku a je tam aj školský klub detí,“ dodal Lapšanský s tým, že v roku 2019 škola plánuje výmenu lavíc na prvom stupni.

Vznik plnoorganizovanej a zároveň obvodovej Základnej školy v Košickej Belej sa datuje do roku 1967 v súvislosti s výstavbou Ružínskej priehrady a likvidáciou obvodovej školy v Košických Hámroch. Počet žiakov vtedy dosial 198. V tomto školskom roku ju navštevuje 76 detí. V areáli školy je päť pavilónov, jeden z nich je vyčlenený pre materskú škôlku.
Školu dnes navštevuje 76 detí, počet žiakov rokmi klesá

Základnú školu Košická Belá v okrese Košice-okolie navštevuje 76 detí. Ako pre TASR povedal riaditeľ školy Ján Lapšanský, v roku 1967 ich bolo 198. Kým sú na prvom stupni spájané ročníky, na druhom stupni majú aj triedu, v ktorej sú len štyria žiaci.

"Momentálne máme sedem tried. Na prvom stupni sú spojené triedy - prvý a tretí ročník, a potom druhý a štvrtý ročník. Na druhom stupni, aj keď máme v triedach málo detí, každý ročník je samostatný," povedal.

Podľa jeho slov býva škola v celoslovenskom testovaní úspešná. "Určite je to aj tým, že je v triedach málo žiakov a tým pádom je individuálny prístup k žiakom," povedal s tým, že hlavné predmety ako slovenský jazyk a matematika vyučujú kvalifikovaní pedagógovia a odborne sú vyučované aj predmety fyzika, chémia a biológia.

"Keď sú triedy na prvom stupni spojené, tak sa niekedy aj druhák naučí niečo zo štvrtého ročníka. Deti sa tiež naučia pracovať samostatne," uviedol. Priznáva však, že najideálnejšie by bolo, ak by ročníky nemuseli spájať. "Je to veľmi namáhavá práca. Je rozdiel, keď má človek spojené triedy na jednej hodine, ako keď ich má spojené každý deň niekoľko hodín," dodal Lapšanský.Ako hovorí, v škole vládne rodinná atmosféra. Malý počet žiakov v triedach podľa neho znemožňuje aj podvádzanie pri skúšaní. "Sú žiaci šikovní aj menej šikovní, no máme napríklad i absolventov Karlovej univerzity či lekárskej fakulty v Košiciach. Čo sa týka športu, z Košíc k nám na druhý stupeň prišiel Adrián Čulík," povedal. Juniorský kickboxer – dvojnásobný víťaz svetového aj európskeho pohára a strieborný medailista z majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy má na chodbe školy vypracovaný profil, kde sú zaznamenané jeho úspechy s fotografiami.

"Keď išiel na nejaké zahraničné preteky, pomaly celá škola žila tým, ako obstojí náš Adrián," dodal Lapšanský. Čulík svoju bývalú školu označil za výbornú. Ako pre TASR povedal, v športe ho tam podporovali. "Bolo mi tam dobre, skvelé bolo aj osadenstvo v kuchyni," dodal.

Na ZŠ Košická Belá pôsobí osem učiteľov, vychovávateľka v školskom klube detí a náboženstvo vyučuje miestny farár. Pôsobí tam aj päť nepedagogických zamestnancov. Súčasťou školy je i školská jedáleň.

ZŠ Košická Belá je podľa riaditeľa akoby školou v prírode

Škola sa nachádza v prostredí Volovských vrchov v blízkosti Ružínskej priehrady, podľa riaditeľa Jána Lapšanského je akoby sama o sebe školou v prírode.

Pred školou stojí veľká lipa, pri ktorej je niekoľko lavičiek, žiaci ich využívajú aj počas veľkej prestávky. "Keď je pekné počasie, máme tam aj niektoré vyučovacie hodiny, napríklad čítanie alebo prírodovedu. Máme tu krásne prostredie," povedal.

Škola má vo svojom areáli aj ovocné stromy. "Sami si tieto stromčeky orezávame a sami si zbierame aj úrodu. Takzvané 'padanky', ktoré sú na zemi, nosíme neďaleko do lesa zvieratkám," vysvetlil Lapšanský s tým, že s nimi pracujú aj na Deň jablka.

Žiaci majú možnosť prihlásiť sa aj na záujmové útvary, respektíve krúžky. Podľa riaditeľa je najúspešnejší ten s názvom S batohom cez hory. "Je to je bývalý turistický krúžok. Každý rok máme žiakov či už na majstrovstvách Slovenska, alebo chodia na medzinárodné majstrovstvá a preteky turistickej zdatnosti. Okrem toho že chodia po prírode, musia sa učiť robiť uzly, ovládať svetové strany - či už podľa azimutu, alebo nejakých prírodných úkazov. Nie je to len o tom, že budú chodiť a spoznávať okolitú prírodu," povedal s tým, že deti si takýmto spôsobom budujú aj vzťah k prírode, čo môže prispieť k ich ekologickému mysleniu.

Spádovou oblasťou tejto školy sú obec Opátka a miestna časť Košické Hámre, ktoré obklopuje príroda. Riaditeľ si spomína aj na obdobie, keď dochádzanie do školy komplikoval neprejazdný most cez vodnú nádrž Ružín. "Riešili sme to, lebo mám aj kolegov, ktorí dochádzajú z druhej strany mosta, napríklad z Margecian či Sedlíc. Keďže urobili náhradnú cestu, nebol to až taký problém. Žiakom sa to aj páčilo, lebo v čase výpadku mosta mali dopravu zadarmo a neboli viazaní na spoje. Auto prišlo a keď skončili, odišlo. Bolo to zaujímavé, hlavne keď napadol sneh, lebo mali problém, keďže bola cesta kopcovitá. Ale všetko sme zvládli a deti majú z toho napokon pekný zážitok," uviedol v súvislosti s takmer celoročnou vlaňajšou mimoriadnou situáciou.

Vznik plnoorganizovanej a zároveň obvodovej základnej školy v Košickej Belej sa datuje do roku 1967 v súvislosti s výstavbou Ružínskej priehrady a likvidáciou obvodovej školy v Košických Hámroch.

Téma TASR