Žiakov na Gymnázium Grösslingova láka aj secesná budova

TASR, 23. decembra 2012 15:52

Bratislavské Gymnázium na Grösslingovej ulici má každý rok plné triedy nielen vďaka kvalite vzdelávania, ale aj svojej polohe a secesnej budove.

Bratislava 23. decembra (TASR) - Dnes ho navštevuje 441 žiakov, ktorých učí 39 pedagógov. Keď školu pre rekonštrukciu na dva roky presťahovali na Račiansku ulicu, záujem žiakov o štúdium klesol.

"Sťahovanie nás poznačilo, niektorí ľudia neverili, že sa vrátime," uviedla v rozhovore pre TASR riaditeľka školy Eva Petrášová. Pred sťahovaním mali podľa nej približne 600 žiakov. V rokoch 2008 až 2010 pribudli na gymnáziu nové priestory na telesnú výchovu a budova sa opäť vrátila k svojej pôvodnej farbe. Modrú nahradila žltá.

Na snímke štvorročné a osemročné gymnázium Grösslingova v Bratislave Foto: TASR


Dnes je záujem žiakov o štúdium podľa riaditeľky veľmi veľký. "Bolo málo deviatakov, ale my sme otvárali tri triedy, teda toľko, koľko sme si naplánovali. Na ne sa nám prihlásilo 200 až 250 žiakov. Na osemročné štúdium sa hlási asi stovka chlapcov a dievčat, no môžeme vziať 28," vysvetlila. Záujem žiakov ju teší aj preto, že bratislavské školy by dnes podľa nej dokázali učiť takmer raz toľko žiakov, koľko sa ich reálne na štúdium hlási. Počty žiakov totiž klesajú.

Výhodou gymnázia je podľa riaditeľky najmä kvalitné prírodovedné vzdelanie a jazyková príprava. "Táto kombinácia žiakov naštartuje k tomu, že môžu v budúcnosti študovať všetko. Prírodovedné predmety, najmä matematika, rozvíja logické myslenie, systematizáciu a z absolventov sa stávajú hlavne výborní lekári," podotkla. Medzi takých sa zaradili napríklad Ján Červeňanský, Karol Virsík, Julián Podoba či Miroslav Brozman. GAMČA však vychovala aj umelcov, herečku Božidaru Turzonovovú, humoristu a textára Milana Lasicu, speváka Gejzu Dusíka, spisovateľa Michala Hvoreckého či politikov Daniela Lipšica a Vladimíra Palka. K výhodám školy patria podľa riaditeľky aj dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. "Nedávno mi jedna trieda povedala, že na tejto škole skutočne záleží pedagógom na žiakoch," dodala.
Foto: TASR

Na gymnáziu však žiaci môžu viesť aj pomerne aktívny študentský život. Známe sú napríklad Olympijské hry GAMČA, ktoré vznikli ešte v roku 1988. Školskú súťaž medzi jednotlivými triedami organizujú žiaci matematických tried 3. ročníka pod pedagogickým dozorom a má štyri druhy disciplín – športové, vedecké, umelecké a netradičné. "Nielenže sa takto podporuje medzi žiakmi súťaživý duch, ale aj majú možnosť ukázať, v čom sú dobrí," poznamenala riaditeľka. Myšlienka podľa nej vznikla počas jednej zemiakovej brigády, kedy učiteľka dejepisu videla žiakov v inom svetle, v akom ich vidí na vyučovaní. "Žiak, ktorý je tichý a ťažko mu ide fyzika, môže napríklad vedieť skvele spievať," dodala. Aj vďaka krúžkom sa tak škola snaží rozvíjať osobnosť svojich žiakov.

Iba memorovanie faktov škola pri štúdiu neuznáva, hovorí riaditeľka. Najväčší dôraz sa podľa nej kladie na aktívne zvládnutie vedomostí a učenie sa faktov zasadených do súvislostí. "Nie je dôležité, čo sa učia, ale treba naštartovať ich osobnosť na celoživotné vzdelávanie. Dnes žiadna škola nepripraví človeka na to, čo bude v živote robiť," pripomenula riaditeľka. "Neviem, čo bude o dvadsať rokov potrebné. Ale musíme vychovať osobnosť žiaka tak, aby bol schopný sa to naučiť," uzavrela.Téma TASR