Žiaci žilinskej SOŠ poľnohospodárstva praxujú nielen na družstvách

TASR, 5. júna 2017 11:39

Podľa riaditeľa školy Ľubomíra Schvarca navštevuje 460 žiakov 18 tried.

Na snímke odborná učebňa na Strednej odbornej škole (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Foto: TASR/Erika ĎurčováŽilina 5. júna (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, ktorá vznikla v roku 1960, vzdeláva žiakov v študijných odboroch zameraných na agropodnikanie, veterinárstvo, sadovníctvo a krajinársku tvorbu, poľnohospodársky manažment a má aj vyššie odborné štúdium - vidiecka turistika.

Podľa riaditeľa školy Ľubomíra Schvarca navštevuje 460 žiakov 18 tried. "Štvorročné odbory s maturitou majú 16 tried a dve triedy sú vyššieho odborného vzdelávania - pomaturitného štúdia. Študijný odbor agropodnikanie je zameraný na poľnohospodársky manažment, agroturistiku a kynológiu. Študijný odbor záhradníctvo na sadovnícku a krajinársku tvorbu, študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena má zameranie veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe. Ďalšími študijnými odbormi sú ekonomika pôdohospodárstva a manažment regionálneho cestovného ruchu," uviedol Schvarc.

Doplnil, že tento školský rok predstavili žiaci a pedagógovia školu na vidieku v základných školách v okresoch Čadca, Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Trenčín, Martin a Prievidza. "Nepovedal by som, že robíme nábor, ale skôr prezentáciu školy. A robia ju žiaci. Pedagóg si berie žiakov, ktorí majú vytvorené krátke prezentácie odborov a aj odpovedajú na otázky. Čo sa nám osvedčilo, pretože žiaci viacej veria žiakovi, ako keď to prednáša pedagóg. Výsledok bol, že berieme 110 žiakov a mali sme prihlásených 270," povedal Schvarc.

Teoretickú časť vyučovania absolvujú podľa neho študenti predovšetkým v areáli školy. "V odborných učebniach, bežných triedach, ale aj v praktických priestoroch. Máme záhradnícke centrum a v našej záhrade priamo v areáli využívame aj malú záhradnícku techniku. Na prax chodia študenti podľa odborov do výrobných podnikov, kde pracujú, buď pod vedením pedagógov, alebo inštruktorov. Sú to napríklad záhradnícke firmy, veterinárne nemocnice, poľnohospodárske družstvá, zariadenia cestovného ruchu v rámci agroturistiky či cestovné kancelárie," podotkol riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

Doplnil, že SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku sa už desať rokov venuje aj cestovnému ruchu. "Región Považia, Oravy a Liptova si absolventov cestovného ruchu vyžaduje. Na jednej strane sú informácie, že absolventov cestovného ruchu je dosť a sú na trhu nadbytoční. Ale rôznym cestovným kanceláriám, informačným centrám, penziónom, agrocentrám chýbajú kvalifikované pracovné sily cestovného ruchu, ktoré ovládajú predovšetkým jeden až dva cudzie jazyky. Žilinský samosprávny kraj má v pláne do roku 2020 cestovný ruch ako prioritu. Preto si myslím, že aj tento odbor zapadá do kolekcie odborov vo vzťahu k prírode, k realizácii sa ľudí v dovolenkách a aj v agroturistike," dodal riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

SOŠ poľnohospodárstva v Žiline je aj centrom prípravy pre kynológiu

Stredná odborná škola (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline je aj Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre kynológiu v Žilinskom samosprávnom kraji.

Škola má podľa jej riaditeľa Ľubomíra Schvarca vybudovaný kynologický areál a postupne rozšírila spoluprácu s profesijnými organizáciami K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky, Psovodi Záchranári Slovenská republika, útulkami aj cvičiteľmi psíkov. "Máme aj krúžky, kde žiaci počas mimoškolských aktivít chodia na výcvik svojich psíkov. Tento odbor je žiadaný aj z toho dôvodu, že v súčasnosti je trend chovať psíkov. A mnohí v tom chcú pokračovať v rôznej forme. Či už mať chovnú stanicu, psí hotel, byť u záchranárov, policajtov či hasičov," povedal Schvarc.Podotkol, že záujem o štúdium kynológie niekoľkonásobne prevyšuje možnosti školy. "Absolventi tohto odboru majú možnosť pokračovať v bakalárskom štúdiu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Tam si môžu svoje vedomosti aj kvalifikáciu ešte zvýšiť. A sú z nich potom veľmi dobrí odborníci. Takže kynológia funguje, žiaci majú ten odbor radi. Myslím si, že to tak bude aj do budúcnosti," uviedol riaditeľ školy.

Doplnil, že žiaci stredných škôl s odborom kynológia sa pravidelne stretávajú na celoslovenskej súťaži. "Je to napríklad Trnava, Ivanka pri Dunaji, Pruské a Nitra. Stretávame sa vždy v septembri alebo v októbri a súťažíme v základnom výcviku psíkov. Je to súťaž o putovný pohár a miesto sa každý rok mení," dodal Schvarc.

Škola v spolupráci s kynologickými občianskymi združeniami K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky a Psovodi Záchranári Slovenská republika robí aj workshopy pre žiakov. "Oboznamujú sa na nich napríklad s nácvikom psa na pachovú stopu alebo záchranou ľudí z rôznych objektov, ktoré sú zbúrané a podobne. Teraz budeme mať pre tretiakov workshop na Vodnom diele Žilina vodná záchrana. Mnohí žiaci sú už teraz členmi týchto kynologických združení ako členovia juniori a po maturite tam potom aj ostávajú pracovať," uviedol riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.O žiakov žilinskej SOŠ poľnohospodárstva majú firmy záujem už na praxi

Strednú odbornú školu (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline navštevuje 460 žiakov a zhruba 80 percent z nich je zo základných škôl z obcí, v ktorých prišli do kontaktu s poľnohospodárstvom.

"V regióne je dopyt po záhradníkoch, poľnohospodárske družstvá si pýtajú technikov so stredoškolským vzdelaním. Na pôde začínajú hospodáriť mnohí žiaci s rodičmi, ale aj absolventi, ktorí požiadali o pôdu a o finančný príspevok," povedal riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Ľubomír Schvarc.

Pripomenul, že škola mala v minulosti vlastné hospodárstvo, ktoré pred 10 až 12 rokmi zaniklo. "Pri duálnom systéme vzdelávania by sa školské hospodárstvo zrejme reštrukturalizovalo a výborne slúžilo. Teraz sme museli ísť opačnou formou. Keď nemáme školské hospodárstvo, museli sme urobiť dohody s firmami, do ktorých môžeme chodiť na prax. Vyberáme si ich, aby prax bola na čo najlepšej úrovni," uviedol Schvarc.

Za výhodu tiež považuje, že firmy majú širšie spektrum výroby aj mechanizácie. "Žiaci tým pádom môžu aj viac vidieť a ísť na individuálne praxe, kde si sami vyberajú podnik. V podniku sú týždeň v každom polroku a takáto prax je na nezaplatenie. Mnohé firmy oslovia žiakov a tí v nich ostanú pracovať," podotkol riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

Pri odbore záhradníctvo, zameranom na sadovnícku a krajinársku tvorbu, spolupracuje podľa neho škola so záhradníckymi firmami. "Teda s výrobnou časťou, kde naši študenti chodia na odborné praxe – individuálne aj skupinové. Máme aj možnosti praxe, kde robíme výsadbu drevín, trvaliek, kvetín, úpravy terénu, na jar alebo na jeseň strihanie stromov. Každoročne sa podieľame na organizovaní celoslovenskej výstavy Jarná krása v areáli Budatínskeho hradu. Je jedinečná v tom, že predstavujeme bonsaje, skalničky, sukulenty a mäsožravé rastliny," dodal Schvarc.

Doplnil, že SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku spolupracuje so školami v Poľsku a v Českej republike, kde je teraz rozvoj poľnohospodárstva vyšší. "Navštívil som záhradnícku školu v Dečíne, o ktorú stúpa záujem a hlási sa im viac žiakov. Verím, že by sa to mohlo konečne preniesť aj na Slovensko. Lebo stále hovoríme o udržateľnom rozvoji. Ale ten bez poľnohospodárstva nepôjde. Vieme, čo nám ponúkajú rôzne obchody a myslím si, že naše výrobky sú skutočne lepšie," uzavrel Schvarc.

Téma TASR