Záujem o slovensko-čínske štúdium na GMK v Banskej Bystrici vzrastá

TASR, 9. apríla 2018 9:16, aktualizované 9. apríla 11:32

Školu na banskobystrickom sídlisku Fončorda založili v roku 1993 ako štvorročné gymnázium.

Banská Bystrica 9. apríla (TASR) – Bilingválne španielske a čínske Gymnázium Mikuláša Kováča (GMK) v Banskej Bystrici patrí v slovenskom školstve medzi unikát. V rámci strednej Európy totiž neexistuje stredná škola, ktorá by študentom ponúkala popri výučbe čínskeho jazyka vzdelávanie v predmetoch ako matematika, fyzika, biológia či chémia v tomto jazyku.

Školu na banskobystrickom sídlisku Fončorda založili v roku 1993 ako štvorročné gymnázium, o štyri roky na to sa rozšírila o osemročné gymnázium. Od školského roku 2002/2003 začala fungovať bilingválna sekcia - vyučovanie v španielskom jazyku a od septembra 2016 otvorila nový študijný odbor - bilingválne päťročné slovensko-čínske štúdium.

Škola so štvrťstoročnou tradíciou, ktorá nesie názov po slovenskom básnikovi Mikulášovi Kováčovi, spustila päťročný projekt čínskeho štúdia formou experimentálneho overovania schváleného ministerstvom školstva. Na Slovensku sa realizuje po prvý raz.

Gymnázium Mikuláša Kováča Foto: TASR


Podľa riaditeľky GMK Aleny Paulovej záujem o čínštinu stúpa. Do nového školského roka sa im prihlásil takmer dvojnásobne vyšší počet detí, než koľko mohli prijať. Ako tvrdí, nejde im o kvantitu, ale kvalitu. Na GMK majú zatiaľ dva ročníky po jednej triede, druhákov je 30, prvákov 28 a sú z rôznych kútov Slovenska.

"Študenti, ktorí u nás študujú, sa javia ako silné individuality. Nemajú ťažkosti s adaptáciou. Sú veľmi motivované, oni tu čínštinu chcú, čínsku kultúru, sú nastavené na celé to prostredie ázijských kultúr, ktoré vnímali už predtým. Ak sú medzi nimi aj relatívne slabší žiaci, vždy sa snažia dotiahnuť na tých najlepších, majú motiváciu, sú hnaní dopredu," priblížila Paulová.

Ak študenti v prvom ročníku musia zvládnuť čínsky jazyk, majú ho 20 hodín týždenne, v druhom sa v ňom už učia prírodovedné predmety. K dispozícii majú kvalitné softvérové vybavenie na výučbu jazyka či špičkové anglicko-čínske učebnice pre jednotlivé predmety, ktoré používajú renomované svetové školy.

"Sú takpovediac trilingvisti. Každý deň, čo vymeškajú, sa im ťažko dobieha. Nie sú typom študentov, ktorí si hodinu iba odsedia a odpočúvajú. "Makajú", lebo sa chcú presadiť a využívajú na to každú minútu. Pomáhajú im pritom štyria čínski lektori, od budúceho školského roka by už mali byť piati," konštatovala Paulová.

Študenti pravidelne podstupujú skúšky či testy čínštiny, ich kritériá sú nastavené rovnako než kdekoľvek pri výučbe tohto jazyka v zahraničí.

Čína expanziu svojho jazyka aktívne podporuje a má na to špeciálnu vládnu agentúru, ktorá v posledných rokoch zakladá všade po svete takzvané Konfuciove učebne a inštitúty. Banskobystrické GMK má s nimi výborné skúsenosti.


Ako Paulová dodala, Číňanov je vo svete veľa a ľudí, ktorí hovoria po čínsky, je málo. Znalosť čínštiny je jednoznačne konkurenčnou výhodou. Vo Francúzsku a Veľkej Británii existujú stovky stredných škôl, ktoré zaraďujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk. Hospodársko-ekonomická výmena a obchod s Čínou vo svete stále rastie. Čínština je jazykom budúcnosti.

GMK je štátnou vzdelávacou inštitúciou a štúdium je bezplatné.


Mentalita žiakov čínskej a španielskej sekcie GMK v B. Bystrici je iná

Učitelia na bilingválnom španielskom a čínskom Gymnáziu Mikuláša Kováča (GMK) v Banskej Bystrici cítia rozdiel medzi študentmi čínskej a španielskej sekcie. Sú to dve rozdielne kultúry a mentality. Žiaci, ktorí ich počas štúdia stále viac "nasávajú", im prispôsobujú i svoje správanie.

"Je to citeľné, ako to na nich vplýva. Študenti španielskej sekcie predsa len inklinujú k južanskej kultúre, sú viac emotívnejší, temperamentnejší, presne, aká je mentalita krajiny, v jazyku ktorej študujú. Žiaci z čínskej sekcie sú zasa skôr metodickejší a hĺbavejší. Vidím to na písomkách, keď majú napísať beletrizovaný životopis, kde treba vymýšľať a umelecký štýl zvládnu lepšie Španieli, ale keď treba napísať nejakú strohú správu o činnosti alebo podobný referát, to lepšie napíšu Číňania," konštatovala riaditeľka GMK Alena Paulová.

Pedagogický zbor je medzinárodný a porady v tejto škole nepatria k jednoduchým. "My sme taká internacionálna komunita, polovica zboru sú zahraniční. Takže, keď máme poradu, jeden prekladá Španielom, druhý Číňanom a Slováci čakajú, kým sa to všetko preloží," hovorí s úsmevom riaditeľka GMK.

V škole majú sedem kvalifikovaných španielskych a štyroch čínskych lektorov. So žiakmi majú takmer priateľský vzťah, ktorému však dominuje patričná úcta a rešpekt.

Na GMK sa v súčasnosti hlásia už deti ich absolventov, dokonca niektorí sa vrátili ako pedagógovia a bežne tam študujú aj súrodenci. Okrem vzdelávania jazykov a predmetov v nich, škola študentom približuje i zaujímavé reálie oboch krajín.

Podľa pedagóga Igora Telepčáka, Slováka, ktorý na GMK vyučuje čínštinu, žiakov do návštev krúžkov Čínsky klub a Čínska čajovňa nútiť nemusia. Nacvičujú v nich piesne či tanečné choreografie, premietajú filmy. Čínsky lektor ich dokonca zobral aj do čínskej reštaurácie v Banskej Bystrici, kde sa dozvedeli podrobnosti o jednotlivých jedlách, ako sa pripravujú a v kuchyni si mohli vyskúšať, ako sa robia čínske špeciality.

GMK v B. Bystrici chce pre študentov zabezpečiť výmenné pobyty v Číne

Rovnako ako pre študentov španielskej sekcie bilingválneho španielskeho a čínskeho Gymnázia Mikuláša Kováča (GMK) v Banskej Bystrici, ktorí každoročne chodia na výmenné pobyty do Malagy v Andalúzii, vedenie školy pracuje na podobnej možnosti aj pre študentov čínštiny. Riaditeľka GMK Alena Paulová sa už v júni chystá do Číny na sympózium riaditeľov stredných škôl, kde by mala táto forma výmeny nadobudnúť reálnejšie kontúry.

"Snažíme sa v spolupráci s jednou agentúrou zabezpečiť výmenné pobyty pre žiakov čínskej sekcie. Chceli by sme dohodnúť podmienky medzinárodnej výmeny s tým, že by naše deti išli do čínskych rodín a ich zasa k nám," konštatovala Paulová s tým, že spolupráca sa črtá s elitnou strednou školou v meste Shijiazhuang blízko Pekingu.

Ako pripomenula, študenti zo španielskej sekcie chodia do Malagy. Počas týždňa majú v tamojšej škole 20 hodín španielčiny, spoznávajú miestne prostredie a ubytovaní sú v španielskych rodinách. Ďalšou šancou pre nich sú dlhodobejšie mesačné pobyty, ktoré sú zväčša pred koncom školského roka, respektíve cez prázdniny.

Bilingválne päťročné slovensko-čínske štúdium formou experimentálneho overovania schváleného ministerstvom školstva beží na GMK už druhý rok a ide o ojedinelý projekt v rámci strednej Európy. Študenti majú prognózu jedinečného uplatnenia sa na trhu práce nielen v rámci Slovenskej republiky, ale najmä v zahraničí.

Podľa Paulovej ich žiaci môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu napríklad v Číne a za výborných podmienok, keďže čínske univerzity ponúkajú zaujímavé štipendiá a v tomto smere sú k zahraničným študentom ústretové. Možnosť uplatniť sa majú ako tlmočníci – prekladatelia, pracovné príležitosti na nich čakajú v spoločnostiach obchodne napojených na Čínu, ale veľké možnosti núka i cestovný ruch.

Téma TASR