Výzva pre školy: Doplňte si svoje knižnice

OTS, 13. júla 2018 10:23

Školy na celom Slovensku si aktuálne môžu doplniť svoje školské knižnice o tituly cudzojazyčnej beletrie LIBRE, ktorá predstavuje dôležitý doplnkový materiál pri výučbe cudzích jazykov.

Výzva pre školy: Doplňte si svoje knižnice! Foto: RAABE
Bratislava 13. júla (OTS) - Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko pripravilo pre školy akciu 20+10 za zvýhodnených podmienok s takmer 300 knižnými titulmi v piatich svetových jazykoch. Stačí, ak si škola objedná 20 titulov z edície LIBRE a ďalších 10 si k nim môže vybrať úplne zadarmo ako bonus.

Pre strednú aj základnú školu, v ktorých sa deti začínajú učiť cudzie jazyky, je potrebné nájsť literatúru, ktorá zodpovedá danej vekovej kategórii, a čítať, čítať, čítať... To je pre mňa cesta k dobrému zvládnutiu cudzieho jazyka,“ tak znie vyjadrenie Josefa Jařaba, známeho českého anglistu a amerikanistu, uznávaného profesora a bývalého rektora Univerzity Palackého v Olomouci.

Odporúča preto neskúšať znalosť jazykov formou testov, ale napríklad aj rozhovorom o prečítanej knihe, sledovať filmy v pôvodnom znení s titulkami, ale najmä: čítať, čítať a zase len čítať cudzojazyčnú a veku primeranú literatúru.

V duchu tejto filozofie týkajúcej sa výučby cudzích jazykov, sa odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko rozhodlo ponúknuť školám príležitosť dobudovať si svoje knižničné fondy o cudzojazyčnú beletriu LIBRE, ktorá obsahuje adaptované diela velikánov svetovej literatúry, ako napríklad Alexandra Dumasa, Williama Shakespeara, Charlesa Dickensa, Daniela Dafoeho, Jane Austenovej, Charlotte Bronteovej a pod., ale aj knižky pre deti s originálnymi príbehmi. Každé z diel je zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, precvičovanie istej gramatiky či na obohatenie slovnej zásoby.

Stačí, ak si škola objedná 20 titulov z edície LIBRE a 10 ďalších si môže vybrať k svojmu nákupu úplne zadarmo. TU
Foto: RAABE

RAABE ponúka jazykovú literatúru v piatich jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. náročnosti textov a gramatiky na tri skupiny:
• young readers (deti vo veku 5 – 10 rokov)
• teen readers (staršie deti vo veku 11 – 16 rokov)
• young readers (mladí nad 16 rokov)


Každá séria je charakteristická rozdielnou metodológiou v závislosti od jazykovej náročnosti. Napríklad deti vo veku 5 – 10 rokov nájdu na konci každej knižky až 5 strán kontrolných cvičení, ktoré preverujú ich pochopenie textu aj slovnú zásobu. Knižky pre starších čitateľov zase okrem kontrolných úloh obsahujú aj aktivity, ktoré je potrebné absolvovať ešte pred samotným prečítaním textu. Schopnosť čítať, rozprávať, písať a počúvať v cudzom jazyku sú naplno precvičované, navyše všetky knihy obsahujú aj CD s audio nahrávkou, preverujúcou úroveň porozumenia textu v cudzom jazyku," priblížila charakter edície LIBRE Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Ako dodala, „veríme, že voľbou vhodnej a vekovo prispôsobenej literatúry dokážeme priviesť viac detí k tomu, aby siahli po cudzojazyčných knihách. Boli by sme radi, keby spoločne s učiteľmi cudzích jazykov alebo aj s rodičmi našli záľubu v čítaní napríklad Aladina a jeho čarovnej lampy, Robina Hooda a Petra Pana v angličtine, Čierneho tulipána či Krásky a zviera vo francúzštine, alebo Luskáčika v nemčine."

AKCIA 20+10:
Stačí, ak si škola objedná 20 titulov z edície LIBRE a 10 ďalších si môže vybrať k svojmu nákupu úplne zadarmo. TU

Téma TASR