Vyžívajme výhody čítania v cudzom jazyku

OTS, 6. novembra 2018 16:10

Extenzívne alebo intenzívne čítanie? Skimming allebo Scanning? Aké techniky najčastejšie využívate pri čítaní v cudzom jazyku vy?

Foto: Dr. Josef RAABE Slovensko
Bratislava 6. novembra (OTS) - Pravidelné čítanie v cudzom jazyku je prínosom pre rozvoj jazykových schopnosti každého čitateľa. Či už je to žiak na základnej či strednej škole alebo dospelý čitateľ, ktorý sa potrebuje zdokonaliť v angličtine, nemčine, španielčine či v inom cudzom jazyku. Čítanie cudzojazyčnej literatúry prináša rýchlejšie a plynulejšie čítanie a podporuje schopnosť písať v cudzom jazyku. Čím viac študenti čítajú, gramatika sa stáva ich bežnou zručnosťou. Študenti získavajú pozitívny prístup k cudzím jazykom a s každou prečítanou knihou rastie ich sebavedomie a motivácia čítať ešte viac. To je veľmi dôležité pre úspešné štúdium cudzích jazykov.
Aké sú vaše základné čitateľské zručnosti? Čítate dlhé texty (extenzívne čítanie) alebo len krátke úryvky (intenzívne čítanie)? Kým pri intenzívnom čítaní sa zameriavame na rozvoj slovnej zásoby, gramatiky, preklad, porozumenie, pri extenzívnom čítaní je výhodou plynulosť a rôznorodosť. Z praxe učiteľov cudzích jazykov vieme, že najlepšie výsledky prináša práve čítanie dlhých textov. Keď čitateľ číta kontinuálne, zaujíma sa o dej, uvažuje nad príbehom, celkovo rastie aj jeho chuť čítať. Vytvárajú sa pozitívne návyky – čítanie v cudzom jazyku sa stáva obľúbenou činnosťou.

Existuje niekoľko techník pre ďalšiu prácu s textom v cudzom jazyku, či už v škole priamo na vyučovaní alebo pri samoštúdiu jazykov. Čítanie s porozumením si môžete otestovať pomocou metódy Skimming – kedy sa čitateľ zaujíma o hlavnú myšlienku, podstatu textu. Vtedy používame rôzne cvičenia: všeobecné otázky, pravdivý a nepravdivý výrok, zhrnutia, vyber správnu odpoveď a pod. Alebo si zvolíte Scanning – kedy sa zisťuje konkrétna informácia, údaj. Tu sa zisťuje: pravdivý a nepravdivý výrok alebo sú k dispozícii cvičenia: doplň graf/tabuľku, doplň do textu, sprav diagram, nakresli miesto deja a pod.

Keď čítate cudzojazyčnú beletriu, mali by ste vedieť, že okrem adaptovaného textu podľa aktuálnej jazykovej úrovne by mala obsahovať cvičenia zamerané na porozumenie textu (obsah alebo zmysel príbehu), precvičenie gramatiky či rozvoj slovnej zásoby. V niektorých knihách pre začiatočníkov dokonca nájdete aj obrázkový slovník najčastejšie používaných výrazov v príbehu. Keď si kupujete knihu v cudzom jazyku, veľkým prínosom pre študentov je, keď ku knižnému dielu existuje prerozprávaný príbeh na audio zázname (CD nosič). Študenti môžu tieto nahrávky použiť rôznymi spôsobmi.
Foto: Dr. Josef RAABE Slovensko

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko pripravilo pre školy akciu 20+10 za zvýhodnených podmienok s takmer 200 knižnými titulmi v piatich svetových jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Vo vnútri každej knihy nájdu praktickú časť na precvičenie gramatiky a audio CD na správnu výslovnosť. Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. jazykovej úrovne textov a gramatiky na tri skupiny:
• deti vo veku od 5 do 10 rokov,
• tínedžeri vo veku od 11 do 16 rokov,
• mladí nad 16 rokov a dospelí.

SÚŤAŽ PRE ČITATEĽOV
Odpovedzte na pár otázok a my vás zaradíme do žrebovania o 5 knižiek z edície cudzojazyčnej beletrie LIBRE.
Zapojte sa do súťaže tu
Súťaž Foto: RAABE

AKCIA PRE ŠKOLY!
Teraz si môžete nakúpiť knižné diela cudzojazyčnej beletrie LIBRE za zvýhodnených podmienok. Stačí, ak vaša škola objedná 20 titulov z edície LIBRE a ďalších 10 ks k ním môže dostať podľa vlastného výberu úplne zadarmo.
Školy si môžu tituly objednávať tu

Téma TASR